10-10-2017
 

Mustafayeva Almaz Lətifovna

İş telefonu: +(99412)538-10-49

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

1962-cü ildə BDU-nun kimya fakültəsinə qəbul olunmuş və 1967-ci ildə fərqlənmə diploma ilə bitirmişdir. Təyinat ilə BDU-nun “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasında çalışıb.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1967 - Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi

1994 - Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, kimya elmləri namizəd

2000 - Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1967 - BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş laborant

1968 - BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, assistent

1990 - BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, baş müəllim

2000 - BDU, Fiziki və kolloid kimya kafedrası, dosent

58 elmi əsər, dərs vəsaitləri, fənn programları

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Tallim xalkogenidlərin əsasında çoxkomponentli sistemlərin faza tarazlığı və termodinamik xassələri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2016, Azərbaycan, Gəncə, Beynəlxalq elmi konfrans – müasir kimya problemləri.

2016, RF, Sankt-Peterburg, Beynəlxalq elmi konfrans.

2015, RF, Nijniy Novqorod, Conference on chemical termodinamics.

2013, Ukraine, Lviv, Conference on crystal chemistry.

2009, RF, Kazan, Conference on chemical termodinamics.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. S.M.Haciyev, A.L.Mustafayeva, N.A.rzayeva, S.E.Mirzəliyeva. Kimyavi termodinamika. Dərs vəsaiti, 635 s., 2010.

2. Gadzhiev S.M., Mustafayeva A.L., Mirzaliyeva S.E., Halilova E.F. Thermodynamic properties of Gallium, Indium, Arsenic, Antimony and Bismuth chalcogenides. XVIII International Conference on Chemical Thermodynamics. Samara, Russia, Ostober 3-7, 2011.

3. D.M.Babanlı, A.L.Mustafayeva, A.Ş.Əliyev. Tl5Te2Br-Tl5Te2J sistemində faza tarazlıgları və bərk məhlulların bəzi xassələri. Elmi Əsərlər – Fundamental Elmlər. №4 cild XI (44), 2012.

4. Babanli D.M., Mashadiyeva L.F., Mustafayeva A.L. New Non-stoichiometric phases with structure Tl5Te2 in the system  TlCl-TlBr-Tl2Te. XII International Conference on crystal chemistry, Ukraine, Lviv, September 22-26, 2013.

5. Babanlı D.M., Hüseynov Q.M., Hüseynova R.Q., Mustafayeva A.L. Tallium yodidlərinin kükürdlə fiziki-kimyəvi qarşılıqlı təsiri. Kimya problemləri, №2, 154-158, 2014.

6. Babanli D.M., Mustafayeva A.L., Tagiyev D.B. Termodynamic investigation of Tl5Te3-xClx solid solutions. XX International Conference on chemical thermodynamics in Russia, Nijniy Novgorod, 22-26 June, 2015.

7. Babanlı N.N., Mustafayeva A.L., Məşədiyeva L.F. Ag8GeS6 birləşməsinin bərk elektrolitli EHQ üsulu ilə termodinamik tədqiqi. Beynəlxalq elmi konfrans. 12-13 may 2016-cı il. Gəncə - 2016.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı