24-11-2017
 

Əzizov Əyyub Teymur oğlu

Telefon: (+99412)538-72-96
e-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

12 avqust 1934-cü ildə Ermənistanın Zəngibasar rayonu Mehmandar kəndində anadan olub. 1948-ci ildən Azərbaycanın Ağcabədi rayonuna departasiya olunub.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1953-1957 - tələbə, Təbiət və Kimya fakultəsi, ADPU

1961-1964 - aspirant, AMEA Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutu, BDU

1967 - k.e.n., AMEA Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutu

1971 - k.e.n., dosent, Qeyri-üzvi kimya kafedrası, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1957-1961- Ağcabədi rayonu Xəlfərəddin orta məktəbi, müəllim

1961-1969 - Qeyri-üzvi və Fiziki kimya institutu, baş elmi işçi, AMEA

1969 -1971- Qeyri-üzvi kimya kafedrası, assistent, BDU 

1971-1987 - Qeyri-üzvi kimya kafedrası, dosent, BDU 

1987 - 2019 - Kimyanın tədrisi metodikası, kafedra müdiri, BDU 

2015 - Kimyanın tədrisi metodikası, prof.əvəzi, BDU

«Kimyanın tədrisi metodikası», «Kimyadan pedaqoji praktikanın təşkili və keçirilməsi», «Kimyanın öyrədilməsində sinifdən kənar və müstəqil işlər».
115 məqalələ
7 kitab
19 metodiki proqram

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Kimyanın tədrisi metodikasının aktual problemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Əzizov Ə.T., Haqverdiyev K.N. Kimyaçı bakalavr ixtisası üzröə dövlət universitetləri üçün fənn proqramları, 2003.

2. Ə.T.Əzizov, R.Ə. Azadəliyev, Ə.V.Məhərrəmov, T.N. Abdullayeva, Kimya tədrisinin müasir problemləri, “Renessans” elmi-istehsalat mərkəzi. AR prezidenti H.Ə. Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2003, səh. 57-58

3. Əzizov Ə.T., Haqverdiyev K.N., Məhərrəmov Ə.V. Magistr hazırlığı üçün “Kimyanın tədrisi metodikası” fənnindən proqram, 2006, 37 səh.

4. Əzizov Ə.T. Orta məktəblərdə şagirdlərin fəaliyyətinin artırılmasında didaktik prinsiplərdən istifadə edilməsi. Kimya məktəbdə. Elmi-nəzəri və metodik məcmuə. Bakı-2007, səh. 78-87.

5. Əzizov Ə.T., Paşayeva A.Ə. Orta məktəbdə yeni materialların təlimə daxil edilməsi problemləri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Xəbərlər № 2, Bakı-2007, səh. 115-118.

6. Ə.T.Əzizov, R.Ə. Azadəliyev, İ.H. İbadov, Kimyəvi maddələrin təsirindən ətraf mühitin çirklənməsi və onunla mübarizənin şagirdlərə öyrədilməsi, Akademik H.Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” beynəlxalq elmi konfransı, Bakı-2007, səh. 424-426

KİTABLAR

1. Qeyri-üzvi kimyanın tədrisinə aid praktikum. Bakı-1998, 57 səh.

2. Kimya tarixinə dair materiallar. Bakı-1999, 273 səh.

3. Kimyanın tədrisində görkəmli alimlərin həyat və yaradıcılığına dair materialların öyrədilməsi. Bakı-2000, 113 səh.

4. Kimya təliminin prinsipləri, üsulları, priyomları. Bakı-2002, 248 səh.

5. Kimya tədrisi metodikası, I hissə, Bakı-2005, 368 səh.

6. Kimyanın tədrisi metodikası, II hissə, Bakı-2006, 393 səh.

7. Kimya tədrisi üsulu praktikumu. Bakı-2008, 184 səh.

8. N.Ə.Abışov.Müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tədris    prosesinə tətbiqi. Bakı-Elm-2011.

9. T.M. İlyaslı, H.Ə. Hüseynova, S.Ə.Hüseynova, T.N.Abdullayeva.Ümumi və qeyri-üzvi kimya.Ali məktəb tələbələri ücün mündəricat. Bakı-2013.

10. Ə.T.Əzizov,N.Ə.Abışov,R.M.Mahmudova,N.Q.Şıxaliyev.Təhsildə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Bakı-2016

11. Ə.T.Əzizov,K.N.Haqverdiyev,R.M.Mahmudova,A.B.Əskərov,M.M.Səmədov.   Kimyanın tədrisi metodikası. I və II hissə dərslik. Bakı-2017

 

 

 

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı