24-11-2017
 

Haqverdiyev Kamil Nəsir oğlu

İş telefonu: (+99412)538-72-96 
E-mail : kamil_haqverdiyev@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Azərbaycan Respublikasının Gədəbəy rayonunun Qara Məmmədli kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini bitirib. 1973-cü ildə Kimya fakültəsinin problem laboratoriyasına baş laborant vəzifəsinə işə qəbul edilib. 1973-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır. Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1967-1973 - tələbə, kimya fakültəsi, BDU

1985 - k.e.n., “Fenolların olefinlərlə müxtəlif katalizatorlar iştirakında alkilləşməsi” 

1990 - dosent, kimyanın tədrisi metodikası kafedrası, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-1976 - baş laborant, BDU

1976-1984 - kiçik elmi işçi, BDU

1984-1990 - böyük elmi işçi, BDU

1990 - dosent, kimyanın tədrisi metodikası kafedrası, BDU.

Tədris etdiyi dərslər: “Kimyanın tarixi və metodologiyası” və “Kimyanın 
tədrisi metodikası”
130məqələ
2 dərs vəsaitlərinin sayı
21proqram

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Müasir kimya metodologiyasının nəzəri və eksperimental tədqiqi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” Beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, 8-9 noyabr 2007,

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Müasir kimya metodologiyasının aktual məsələləri. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 2. 2002, səh. 41-52

2. Kimyanın tədrisində aktual məsələlər. Azərbaycan məktəbi. № 1. , 2002. səh 66-72 

3. Kimyanın təlim üsulları, Müasir təbiətşünaslığın nəzəri praktiki və metodiki aspektləri(məqalələr və tezislər) Bakı-2003. səh 113-128

4. Elmi biliklər sistemində kimya metodologiyasının yeri, Azərbaycan Texniki Universiteti 2007, №4, səh 102-103

5. Kimya elmi və kimyanın metodologiyası, Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 2008, №1, səh 49-54

6. Müasir kimyanın təşəkkül xüsusiyyətləri, Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası 2008, №2, səh 31-36

7. Elmi metod və metodologiyanın bəzi məsələləri, Azərbaycan məktəbi jurnalı 2008, №2, səh 23-29

8. Kimya metodologiyasının inkişafı, Azərbaycan Texniki Universiteti 2008, №4, səh

KİTABLAR

K. N. Haqverdiyev. Qeyri-üzvi kimyada anlayışların pilləli formalaşdırılması. Bakı BDU nəşriyyatı 1998. 20 səh. Metodiki vəsait.

 

 

Digər yazılar

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Hüseynzadə Ələkbər Elman oğlu

Axundova Müşkünaz Əhməd qızı

Rəhimova Almaz Qənbər qızı

İsmaylov Valeh Mehralı oğlu