24-11-2017
 

Məmmədov Nabir Vəli oğlu

Telefon.:(+99412)538-72-96

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

11.04.64-cü ildə kecmiş Ermənistan SSR Spitak rayonunda  anadan olub. 1980-ci ildə  Qursalı kənd orta məktəbi  bitirib.. O, 1981–ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsinə daxil olmuş,1987-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1988-ci ildən BDU–da Kimya fakültəsində Qeyri-üzvi kimya kafedrasında baş laborant işləyib. 1992-1995-ci illərdə həmin kafedranın aspirantı olub.1995-ci illdən Kimyanın tədrisi kafedrasında laboratoriya müdiri işləyib. 2003–ci ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsində işləyir.  

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970-1980 - Qursalı kənd orta məktəbi

1981-1984 - BDU Kimya fakültəsi

1984-1987 - Leninqrad Dövlət Universitetinin kimya fakültəsi

1992-1995 - Qeyri üzvi kimya kafedranın aspirantı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1988 – 1995 - baş laborant, Kimya fakültəsində, BDU

1995 -2003 - laboratoriya müdiri, Kimya fakültəsində, BDU

2003 - müəlliiim, Kimya fakültəsində, BDU

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Xrom –lantanoid-kükürd üclü sistemi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Rusiya,Ukrayna,Türkiyə

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ:

1. M.R.Allazov, K.Z.Mustafayeva-NiBi2S4-Bi sisteminin faza diaqramı. Bakı Universitetinin xəbərləri, №3, s.28-31, 2008.

2. Ə.F.Əfəndiyev,N.M.Allazov-“Bahar”  neft yatağı ərazisinin dib çöküntü- lərinin və su  nümunə- lərinin analizi. Bakı Universitetinin xəbərləri, №4, s.35-40, 2009.

3. Ə.T.Əzizov, A.Ə.Paşayeva-Yeni materialın öyrədil- məsində metalların insan orqanizmində rolunun tədris edilməsi. AR Dövlət müstəqil- liyinin 20-ci ildönü- münə həsr olunmuş II Respublika elmi- metodiki konfransının materialları, s. 212, Bakı, 2011.

4. T.M.İlyaslı,M.R.Allazov-CrS-Dy2S3 sistemində faza tarazlığı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimya nın aktual problemləri” X Respublika elmi konfransının mate  rialları,s. 93-94, Bakı, 2016.

5. V.S.Əliyev,M.M.Abbasov,Q.Z.Hüseynov-Duzların hidrolizi.“Abituriyent” jurnalı, № 2, s.90-92, Bakı, 2016.

6. V.S.Əliyev,M.M.Abbasov,Q.Z.Hüseynov-Bəzi test tapşırıqlarının sadə həlli üsulları.“Abituriyent” jurnalı, № 2, s.88-89, Bakı, 2017.

 

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı