24-11-2017
 

Abdinbəyova Rəna Tofiq qızı

Telefon: (+99412)538-72-96

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

13.09.63-ci ildə Bakı  şəhərində anadan olub. 1970-1980-ci illərdə Bakı şəhəri, 23 saylı orta məktəbə gedib. 1982–ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsində  təhsil alıb və buranı 1987–ci ildə bitirib. 1989-cu ildən 1999-cu  ilədək 23 saylı orta məktəbdə kimya müəlliməsi vəzifəsində çalışıb. 1999-cu ildən BDU-nun Üzvi kimya kafedrasında baş laborant vəzifəsində calışıb. 2010-cu ildən bu günə kimi Kimyanın tədrisi metodikası kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1970- 1980ci ildə 23 saylı orta məktəbi oxumuşam.

1982- 1987 ci illərdə BDU Kimya fakültəsində oxumuşam.

2007 ci ildə k.e.n. elmi dərəcəsi almışam

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989-1999 - 23 saylı məktəb, kimya müəllimi

1999-2010 - BDU, Üzvi kimya kafedrasında baş laborant

2010 – Kimyanın tədrisi metodikası kafedradanda  müəllim 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Экологические воспитание школьников на уроках. Azərbaycan Respublikası Dövlət Müstəqilliyinin bəpasının 20-ci ildönümünə həsr olunmuş «Müasir şəraitdə ümumtəhsil məktəblərində tədrisin keyfiyyətini yüksəltmək yolları» mövzusunda II Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2011, səh. səh.193-195. s.

2. Yeni materialın öyrənilməsində ekoloji tərbiyənin əsasları. Gəncə 2011 «Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri» Ə.T.Əzizov, K.N.Haqverdiyev, beynəlxalq konfransının materialları. 25-27 noyabr (N.Gəncəvinin 870 illik yub. həsr edilmişdir). səh. 208-210.

3. Цели и задачи воспитания школьников экологической Культуры при изучении нового материала. «Biokimyəvi nəzə-riyyələrin aktual problemləri» beynəlxalq konfransının materialları. 25-27 noyabr (N.Gəncəvinin 870 illik yub. həsr edilmişdir). Gəncə 2011 səh. 208-210.

4. Проблемы наркомании среди молодежи и педагогические меры профилактики. Tezis. Materialı VIII Bakinskoy Mejdunarodnoy Mamedaliev-skoy konferenüii. Baku, 2012, 3-6 oktəbrə (İNXP nana). s.472.

5. Yeni materialın öyrənilməsində təlim konsepsiyasının səmərəli metodları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 91 illik yubileyinə həsr olunmuş. «Cəmiyyət və təhsilin inkişaf seriyası» VI Respublika elmi-praktik konfransının materialları. 5 may, Bakı, 2014. s.3

6. Yeni materialın öyrənilməsində oxşar elementlərin qruplar haqqında anlayış mövzusunda tədrisi. Tezis. ADPU A.Ə.Verdizadənin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Üzvi reagentlər analitik kimyada» . Bakı 2014, II Respub-lika konfransının materialları.

7. Yeni materialın öyrənilməsində şagirdlərin kimyəvi anlayışlar, nəzəriyyələr, qanunlarla tanış etməyin ümumi prinsipi. Tezis, Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransının materialları. Bakı, 10 dekabr, 2014.

8. Müasir təlim texnologiyaları. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illik yubileyinə həsr olunmuş. «Təhsilin inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması» mövzusunda VII Respublika elmi-praktik konfransının materialları. 7 may, Bakı, 2015. s.60.

9. Yeni materialın öyrənilməsində kimya metodologiyasının rolu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 92 illik yubileyinə həsr olunmuş. «Təhsilin inkişaf strategiyası və onun reallaşdırılması» mövzusunda VII Respublika elmi-praktik konfransının materialları. 7 may, Bakı,

10. Yeni materialın öyrənilməsində eksperimental metodologiyasının inkişafı. tezis Ümummilli lider Heydər Əliyevin 9 32 illik yubileyinə həsr olunmuş. «Kimyanın aktual problemləri» mövzusunda IX Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 2015. s.30.

11. Yeni materialın öyrənilməsində kimyəvi anlayışlar, nəzəriyyələr və qanunlarla tanış etməyin ümumi prinsipi. Tezis Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Elmi konfransının materialları. Bakı, 10 dekabr, 2015, s.1

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı