10-09-2018
 

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

Yaqubov  Nağı  İbrahim  oğlu, 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin  əyani  şöbəsini  kimyaçı,  kimya  müəllimi  ixtisası  üzrə bitirmişdir. 1978-ci ildə BDU-nun kimya  fakültəsinin  Ümumi və qeyri-üzvi  kimya  kafedrasına  laborant  təyin  olunmuşdur. 1987-ci ildə  baş  laborant, 1993-cü ildə 0,5 ştat müəllim, 1995-ci ildə  tam  ştat  müəllim, 1997-ci ildə  baş müəllim vəzifəsinə  keçmişdir. 1990-cı ildə “Синтез и исследование физико-химических свойств халькогаллатов и халькоиндатов элементов  II А подгруппы “ mövzusunda  kimya elmləri namizədi adı  almışdır . 1999-cu ildə  Bakı Dövlət Universitetinin  kimya  fakültəsinin  dekan  müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2001-ci ildə  həmin  kafedraya  müsabiqə  yolu  ilə  dosent  əvəzi keçmiş,  2002-ci ildə isə  dosent  diplomu  almışdır. 1999-2007-cı illərdə fakültə  elmi şurasının  üzvü və fakültə  metod  şuranın katibi vəzifəsində  işləmişdir. 2014-cü ildən fakültə elmi şurasının  üzvü  vəzifəsində  çalışır. 2017-ci ildə     “Ca–Ga (In)–Se(Te)  üçlü sistemlərində faza əmələgəlmənin fiziki-kimyəvi  əsasları və alınan fazaların   xassələri “  mövzusuda  kimya  üzrə  elmlər  doktoru  elmi dərəcəsi almışdır. O, ali təhsilin  bakalavr  və  magistratura  pilləsində  müxtəlif  ixtisas  fənlərindən (ümumi kimya,  qeyri-üzvi kimya,  yarımkeçricilər  kimyası,  radiasiya  kimyası,  dərman  maddələrinin texnalogiyası, qeyri-üzvi materialşunaslıq, bərk  cisimlər kimyası və s.) mühazirə,  laboratoriya  və seminar  dərsləri  aparır.  Yerli  və  xarici  elmi jurnallarda  və  konfrans  materiallarında  çap  olunmuş 160 elmi əsərin, o  cümlədən 69 elmi məqalənin, bu məqalələr  ABŞ-da,  Böyük Britaniyada. Almaniyada, Fransada,  Rusiyanın  müxtəlif adlı bir neçə jurnallarında, Çexiyada, Avstraliyada,  İsveçdə,  İsveçrədə,  Bolqarstanda,  Polşada,  Macarstanda,  Avstriyada və s. xarici  ölkə  jurnallarında  çap  edilmişdir. Həmçinin iki  dərslik, iki dərs  vəsaiti  və  bir  monoqrafiyanın   müəllifidir. Bu  məqalələrdən 14-ü  impakt-faktorlu indeksli  jurnallarda  dərc  olunmuşdur. İki  müəlliflik  şahadətnaməsi və  bir  patent  almışdır. Yaqubov N.İ. 2007-cü ildən BDU-nun kimya fakültəsi nəzdində fəaliyyət göstərən İxtisaslaşdırılmış  Şuranın Elmi  Seminarının üzvüdür.

Digər yazılar

YAQUBOV NAĞI İBRAHİM

ŞIXƏLİYEV NAMİQ QÜRBƏT

SÜLEYMANOVA ELMİRA TEYMUR QIZI

ƏKBƏROV ELÇİN OQTAY OĞLU

HÜSEYNOVA AFƏT TEYMUR QIZI

NAĞIYEV XƏLİL CAMAL OĞLU

HƏSƏNOVA ÜLVİYYƏ ƏLİMƏMMƏD QIZI

MƏMMƏDOV İBRAHİM QƏRİB OĞLU

ALOSMANOV RASİM MİRƏLİ OĞLU

QURBANOVA MƏLAHƏT MÜSRƏT QIZI

ÇIRAQOV FAMİL MUSA OĞLU

MƏMMƏDOV SABİT EYYUB OĞLU

YUSUBOV NİFTALI NADİR OGLU

SADIQOV FUAD MİKAYIL OĞLU

YUSİBOV YUSİF ƏMİRALI OĞLU

MUSTAFAYEV AĞA MƏHƏMMƏD OĞLU

MİRZAİ CƏBRAYIL İSRAFİL OĞLU

ƏHMƏDOV ELDAR İSA OĞLU

ƏZİZOV ABDULSƏYİD ƏBDÜLHƏMİD OĞLU

İLYASLI TEYMUR MƏMMƏD OĞLU