25-09-2018
 

Hüseynova Afət Teymur qızı

Tel:  (+ 99450)  969-65-64

E-poçt: [email protected]


 

 

 

 

 

QISA  MƏLUMAT

8 fevral 1961-ci ildə Goranboy rayonu Borsunlu kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Qazax rayonu Ürkməzli kənd orta məktəbini bitirmişdir. 1986-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU) kimya fakultəsini bitirmişdir. 1987-1989-ci illərdə AMEA-nın akademik A.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyasi İnstitutunda əyani aspiranturada təhsil almişdir. 1991-ci ildə üzvi kimya ixtisasi üzrə namizədlik dissertasiyasi müdafiə edərək kimya üzrə elmlər namizədi elmi dərəcəsini almişdir. 1991-1994-cü illərdə Aşqarlar Kimyasi İnstitutunda 9№-li laboratoriyada kicik elmi işci vəzifəsində işləmişdir. 1994-cü ildən BDU-nun kimya fakultəsində işləyir. 1994-1998-ci illər ərzində BDU-nun «Zərif üzvi sintez»  ETL-da böyük elmi işci vəzifəsində işləmişdir. 1998- 2000-ci il dövründə BDU-nun Üzvi Kimya kafedrasının əyani doktorantı olmuşdur. 2012-ci ildə «Tiiranlar və aminli törəmələri» mövzusunda doktorluq dissertasiyası elmi işini müdafiə edərək kimya üzrə elmlər doktoru elmi adına nail olmuşdur. 2015-ci ildən 2018-ci ilə kimi «Üzvi kimya»  kafedrasında dosent, 2018- ci ildən isə professor vəzifəsində işləyir. Hüseynova Afət Teymur qızı 100-dən artıq elmi əsərin müəllifidir (o cümlədən - 1 monoqrafiya, 8 patent, 40-dan çox məqalə və tezislər).

TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

1968 - 1972 - ibtidai məktəb, Borsunlu (Goranboy rayonu)

1973 - 1978 - orta məktəb, Ürkməzli (Qazax rayonu)

1980 - 1986 - ali təhsil, kimya fakultəsi (BDU)

1987 - 1989 - əyani aspirant, Aşqarlar Kimyasi İnstitutu (AMEA)

1998 - 2000 - əyani doktorant, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1982 - 1984 - baş laborant, Az. Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutu

1984 - 1987 - kimyaçı texnoloq, Bakı Şəhər Baytarlıq idarəsi

1991 -  1994 - kiçik elmi işçi, Aşqarlar Kimyası İnstitutu (AMEA)

1994 - 2015 - böyük elmi işçi, «Zərif üzvi sintez»ETL (BDU)

2015 - 2018 - dosent, Üzvi kimya kafedrası (BDU)

2018 - hal hazırda - professor, Üzvi kimya kafedrası (BDU)

ELMİ SAHƏ

Müxtəlif əvəzli tiiranların və  onların aminli törəmələrinin sintezi, sürtkü yağlarına antimikrob, antioksidant, sürtünmə və yeyilmə əleyhinə bir aşqar kimi təsirinin öyrənilməsi və fizioloji aktiv birləşmələr kimi  məqsədyönlü elmi tədqiqat işlərinin aparılması.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

 1. Thermam 2015. International Conference: ”Thermo physical and mechanical propoties of advanced materials« and 4th Rostoker international Symposium: 17-18 September 2015, University of Rostock, Cermany, p. 37;
 2. 2nd İnternational Conference on Pure and Applied Science, June 1-5, p. 273, İstanbul, Turkey;
 3. 3rd İnternational Conference an thermophysical and mechanical propoties of advanced materials, 1-3 septemper 2016, İzmir, Turkey;
 4. İnternational Conference on chemical science and applications İCCSA 2016, 6-9 August, Egypt;
 5. Thermam 2017, 6th Rostoker İnternational Conference: «Thermophysical Properties for technical thermodynamics”.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

 1.   A.T.Huseynova, et al., Design, synthesis, characterization, biological evaluation and molecular docking studies of novel 1,2-aminopropanthiols substituted derivatives as selective carbonicanhydrase, acetylcholinesterase and 1-glycosidase enzymes inhibitors. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, p. 2-13, 202;
 1. A.T. Huseynova, et al., Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of phenyl (5,7,8 a-triphenyl-1,2,3,7,8,8a- hexahydroimidazol [1,2] puridin -6-) methanone with an un known solvent. Acta Cryst, p. 1365-1368, 2020;
 1. A.T.Huseynova et al., Pat.20080073 (Azerbaijan), 2008, 1,2-Epitio-5-oksa-6,6,7,7,8,8,8-heptafluroktanin sürtkü yağlarına siyrilmə aşqarı kimi;
 1. A.T.Huseynova, Pat.990142 (Azərbaycan) 1993. 1-(N-Fenilamin 4-oksi (6,6,7,7-tetraflüor-2–heptantiolun sürtkü yaglarina antimikrob xassəsi gostərən aşqar kimi;
 1. A.T.Huseynova, Pat.20020023 (Azərbaycan)2002. 1-(2-Xlorfenilamino)-metoksi-2 propantiol sürtkü yaglarina antioksidləşdirici aşqar kimi;
 1. Гусейнова A.T. и др., Аминотиолы и их производные. Монография. Баку, 2007;
 1. Гусейнова А.Т. и др., А.С. СССР №18076871191. Соли аминотиолов в качестве стимуляторов роста хлопчатника;
 1. Гусейнова А.T. и др., «Синтез и антимикробные свойства фторсодержаших 1,2-аминопропантиолов», Журнал прикладной химии, 2002, Т 75, N 8, c. 1306-1308;
 1. А.Т.Гусейнова и др., [Полифторалкоксиметил], тиираны и 2-анилиноэтантиолы, ЖОрХ, 2008, Т. 44,  Вып. 7, стр. 958-961.
 1.   А.Т.Гусейнова и др «Синтез и свойства N,N диметилтиокарбамат содержащие 1,2-аминопро­пантиолы»  Журнал прикладной химии, №12, стр. 2008-2013, 2009;
 1. A.T.Hüseynova, et.all. «1,2-Aminothioly as an Analytical Reagent for Extraction spectrophotametric determination of Copper (II)» İSİSET – İnternational Journal of İnnovative Science Engineering and Technology, V.4, İSSUE1, p. 170-180, 2017;
 1. A.T.Hüseynova, et.all. «Extraction and Spec­trophotometric determination of Copper(II)  with 1-(2-metoxiphenylamino»-3-metoksipropanthiol-2» Open Access Journal of Science. İSSUE4, p.2/7-7/7, 2017;
 1. A.T.Hüseynova, et.all. «Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-3-[(2,3-dichlorobenzylidene) amino]-5-phenylthiazolidin-2-iminium bromide» Acta Crystallographic, E74, p.1168-1172, 2018.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı