26-09-2018
 

Əliyeva Elmira Çərkəz qızı

Tel: (+99412)510-10-48

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1950-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1957-ci ildə 186 saylı məktəbin 1-ci sinifinə daxil olaraq 1967-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirib. Məktəb illərində 9-10-cu siniflərdə məktəb komsomol komitəsinin sədri olub. Respublika komsomol gurultaylarının nümayəndəsi seçilmi.dir. 1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olaraq 1972-ci ildə “kimyaçı, kimya müəllimi”ixtisası ilə universiteti bitirmişdir. Evlidi, üç övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1972-ci ildə “kimyaçı, kimya müəllimi”ixtisası ilə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib 

1975-ci ilin 15 noyabrdan Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Neft Kimya Prosesləri institutu, aspirantura

1985-ci ildə “Alkilbenzolların sulfat turşusu+asetanhidrid qarışıqı ilə sulfolaşması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.

Kimya elmləri namizədi, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1973-cü ilin fevral ayindan iyul ayına kimi Dəvəçi Rayon Çölquşçu kənd orta məktəbində kimya müəllimi 

1973-cü ilin sentyabr ayindan 1975-ci ilin sentyabr ayına kimi Bakı şəhəri Əzizbəyov rayon 243 saylı orta məktəbində kimya müəllimi

1975-ci ilin sentyabr ayından noyabr ayının 15 –nə kimi Əzizbəyov rayon komsomol komitəsinin sədr müavini 

1978-ci ilin noyabr ayından 1985-ci ilin dekabr ayına kimi həmin institutun 9 saylı laboratoriyasında kiçik elmi işçi

1986-cı ilinin yanvar ayından Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda assistent, dosent əvəzi

1993-cü ilin iyul ayından 1999-cı ilin mart ayına kimi Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbində baş müəllim, dosent, professor

1999-cu ilin mart ayından 2001-ci ilin sentyabr ayına kimi Bakı Dövlət Universitetində rektorun müşaviri, eyni zamanda “Üzvi kimya” kafedrasının dosenti

1999-cu ilin sentyabr ayından bu günə kimi Bakı Dövlət Universitetinin “Üzvi kimya” kafedrasında dosent 

Həmin kafedrada bakalavr pilləsində “Üzvi kimya” fənnindən kimya və biologiya fakültələrində mühazirə və laboratoriya dərsləri aparır. Həmçinin “Üzvi sintez”, “Fizioloji fəal maddələr” fənlərindən laboratoriya və

seminar dərslərini aparır. Maqisrtatura pilləsində “Bioloji komya” fənni üzrə mühazirə və məşğələ dərslərini aparır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alkilfenollar, onların çevrilmələri, onların əsasında korroziyaya qarşı ingibitorların alınması və s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1991–ci ildə Moskva şəhərində SSRİ və Amerika müəllimlərinin ümumi konfransının iştirakçısı, həmin konfransda “Üzvi kimyada yeni anlayışların tədrisi metodikası” mövzusunda çıxış edib.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 

KİTABLAR

1. «Способ получения фенолов» 823378, 22.12.1980 (müəlliflik şəhadətnaməsi) 

2. “Analitik kimya” (Y.Ə.Yusifov. E.Ç Əliyeva və b. Gəncə, 1990.) (müəlliflik şəhadətnaməsi)

3. “Üzvi kimyadan praktikum” (E.Ç,Əliyeva, Maarif, 1998.)
4. “Üzvi reaksiyalarının mexanizminin tədrisi metodikası” (E.Ç.Əliyeva, Bakı, Maarif, 1999)

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2000-2001-ci ilərdə BDU-nun Fransanın Nitsa və Belçkikanın Namür şəhəri arasında TEMPUS proqramı çərçivəsində olan “Universitetin təhsildə yeniləşmələri” adlı proqramın BDU –dakı nümayəndəsi olub. 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı