26-09-2018
 

Nağıyeva İnara Tofiq qızı

Tel: (+99412)510-10-48

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1989-ci ildə Bakı şəhərində 6 saylı məktəbi bitirmişdir. Həmin ildə indiki Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olmuş və 1994-ci ildə bitirmişdir. 2003-ci ildə „Heteroaromatik birləşmələrin hidrogen peroksidlə hetero-yönəlmiş momooksidləşməsi“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmiş və kimya elmləri namizədi dərəcəsi almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2003 - „Üzvi kimya“, Kimya fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti
1989 - 1994 - kimya fakültəcinin tələbəsi, Bakı Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007 – сi ildən“Üzvi kimya” kafedrasının müəllimi, ”Zərif üzvi sintez”ETL-nın elmi işçisi
1996-2000-ci illərdə Türkiyənin TÜBİTAK „Gen Mühəhdisliyi və BiotexnologiyaAraşdırma İnstitutunda“ işləmişdir
1995-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasında çalışır 
„Üzvi kimya“ ixtisası üzrə magistrlərə „Biokimya“ və „Bioüzvi kimya“ fənlərdən mühazirələr
54 elmi əsər
1 patentin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Heteroaromatik birləşmələrin monooksidləşməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

2001 - İtaliya, Pisa, (II Avropa Kataliz Simpoziumu) 

2001 - Türkiyə, İstanbul (XI Ulusal Kimya Kongresı)

2002 - İtaliya, Florensiya (XXIII Ümümdünya Kimya və Tibii Materiallar Üzrə Simpoziumu)

2003 - Russiya, Moskva (X- MMC üzrə Ümümdünya Kimya Simpoziumu) 

2004, 2008 - Türkiyə, Kipr (Milli Kimya Kongresı)

2004, 2008 - Çexiya, Praqa (X Kimya və Mühəndislik Prosesləri üzrə Ümümdünya Kongresı) 

2005 - ABŞ, Yuta (39-cu Milli Üzvi Kimya Simpoziumu) 

2005 - İtaliya, Pisa, (XI - MMC üzrə Ümümdünya Kimya Simpoziumu) 

2006 - Almaniya, Drezden (I Beynalxalq Yaşıl Kimyadan Simpozium)

2006 - Türkiyə, Kayseri (Milli Kimya Kongresı) 

2007 - Finlandiya, Turku (VIII Avropa Kataliz Kongresi)

2007 - Danimarka, Kopengagen (VI Kimya Mühəndisliyi Avropa Kongresi)

2007 - Tailand, Banqok (II Beynalxalq Neftkimya və Polimerlər Konfransı)

2008 - Korea, Seul (XIVBeynalxalq Kataliz Kongresi)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Gasanova L., Mustafayeva Ch., Nagieva I., Magerramov A., Abbasov A., Terner Jh., Nagiev T., Selective biomimetic oxidation of ethanol by hydrogen peroxide on immobilized ironprоhypin catalysts // Journal Physical chemistry, vol.79, №3, 2005,p. 382-388.
2. Nasirova U., Gasanova L., Nagieva İ., Mustafayeva Ch., Mustafayev Z., Nagiev T., Coherent-synchronous oxidation of CH4, C2H6, C3H8 by hydrogen peroxide // Europen Congress of Chemical Engineering-6, Copenhagen, 2007, 852.
3. Gasanova L., Ramazanova Z., Nasirova U., Nagieva İ., Nagiev T., Natural gasconversion by hydrogen peroxide // EUROPA CAT VIII, Finland, 2007, P 10 _54.
4. Magerramov A., Nagieva İ., Allahverdiyev M., Oxidation of alkylderivates of pyridine by hydrogen peroxide // XVIII İnternational Congress of Chemical and Process Engineering, CHİSA-2008, Prague, P-0727.
5. Gasanova L., Mustafayeva Ch., Nagieva İ., Nasirova U., Nagiev T., Synthesis, activity and characterization of ironporphyrin biomimetic catalysts for epoxidation of propylene by hydrogen peroxide // XIV İnternational Congress on Catalysis, Korea, 2008, PI-11-12.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı