26-09-2018
 

Hüseyinov Elnur Zatəli oğlu

Tel: (+99412)510-10-48

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

10 iyun 1985-ci ildə Yardımlı rayonunun Alçabulaq kəndində anadan olmuşdur. 1992-2003-cü illərdə orta təhsil almışdır. 2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə daxil olmuş 2007-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2007-2008 ci illərdə həqiqi hərbi xidmətdə olmuşdur. 2010-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin "Üzvi kimya" ixtisası üzrə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2007-ci ildə ADPU-nin (bakalavr), 2010-cu ildəBDU-nun kimya fakültəsini (magist) bitirmişdir. 2016-ci ildə «Asimmetrik Hans reaksiyası əsasında optiki aktiv azotlu heterotsiklik birləşmələrin sintezi» möv­zu­sun­da na­mi­zəd­lik dissertasiyasını mü­da­fiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2012-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının “Zərif üzvi sintez” laboratoriyasında  çalışır.  

O, 40-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 1 pa­ten­tin müəllifidir. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Asimmetrik sintez

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 8-th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (Georgia 2014)

2. Международный Конгресс «КOST-2015» по химии гетероциклических соединений, МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва 2015)

3. I Всероссийская молодёжная школа-конференция “Успехи синтеза и комплексообразования” (Москва 2016)Synthesis of a new camphor-derived chiral organic phosphoric acid catalyst and its application in the hantzsch reaction// Theoretical & Applied Science.  2018. Issue: 06 Volume: 62.P.48-51.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Synthesis of New Bromine Ion-Containing Monomers Based on Metacrylic Acid// International Journal of Research Studies in Science, Engineering and Technology Volume 4, Issue 2, 2017, PP 1-5

2. Mодифицированная реакция ганча в присутствии хиральных органических катализаторов// Журнал Органической химии. 2016 Т. 52

3. Ethyl 4-(5-brom-2-hydroxylphenyl)-2,7,7-trimethyl-5-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydro­quino­line-3-carboxylate// Acta Crystallographica Section E Acta Cryst. (2013). E69, o541

4. Ethyl 2,7,7-trimethyl-5-oxo-4-phenyl-1,4,5,6,7,8-hexahydroquinoline-3-carboxylat// Acta Crystallographica Section E Acta Cryst. (2012). E68, o2233

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı