27-09-2018
 

Xəlilov Əli Nəriman oğlu

Tel: (+99412)538-21-06

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Ə.N.Xəlilov 23 fevral 1977-ci ildə ana­dan ol­muş­­­dur, 1984-1995-ci illərdə Naxçıvan MR-nın Culfa rayonunun Göydərə kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1995-1999-ci illərdə bakalavr, 1999-2001-ci illərdə isə magistr pilləsində ali təhsil al­mış­dir. 2002-ci il­də BDU-nun üzvi kimya kafedrası nəzdində fəaliyət göstətən "Zərif üzvi sintez" ETL-da əmək fəaliyyətinə başlamışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2004-ci ildə BDU-nun üzvi kimya kafedrasında aspiranturanı bitirmişdir. 2007-ci ildə «Bəzi ariləvəzli 1,2-aminspirtlərin sintezi və çevrilmələri» möv­zu­sun­da kimya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını mü­da­fiə etmişdir. 2012-2017-ci illərdə BDU-nun üzvi kimya kafedrasında elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturasında təhsil almışdır, 2016-cı ildə dosent elmi adına layiq götülmüşdür. Hal-hazırda elmlər doktoru dissertasiyası üzərində elmi tədqiqat işlərini davam etdirir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasında çalışır. O, 50-dən artıq elmi əsərin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi sintez, yaşıl kimya, bioloji aktiv birləşmələr, amin spirtlər, beş və altı üzvlü heterotsiklik sistemlər, redoks-həssas foldamerlər, fəza çətinlikli fenollar

ELMİ ƏMƏKDAŞLIQ

Dos. Ə.N.Xəlilovun St.Lüisdəki Vaşinqton Universitetinin (St. Lüis, ABŞ), Kordoba Universitetinin (Kordoba, İspaniya), Mançester Metropoliten Universitetinin (Mançester, Böyük Britaniya), Parma Universitetinin (Parma, İtaliya), Antofaqasta Universitetinin (Antofaqasta, Çili) alimləri ilə elmi əməkdaşlığı və əlaqələri mövcuddur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. XXVI Международная школа-конференцмя по органической химии - Пятигорск, Россия (2013)

2. Eurasian meeting on Heterocyclic Chemistry-Tbilisi, Georgia (2014)

3. NANOUCO V. Encuentro sobre Nanociencia y Nanotecnología de Investigadores y Tecnólogos Andaluces – Cordoba, Spain (2015)

4. ESMEC, XXXVI Advanced Course of Medicinal Chemistry and “E.Duranti” National Seminar for PhD students - Urbino, Italy, 2016

5. İntenational Conference on Chemical Sciences and Applications (İCCSA) - Alexandriya, Egypt (2016)

6. International Conference on Organic Chemistry - Las Vegas, Nevada, USA (2016).

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

2011 - Bakı Dövlət Universitetinin daxili 50+50 qrant layihəsi

2014 – 2015 – Avropa Birliyinin “Erasmus Mundus” Proqramının qrant dəstəyilə Kordoba Universitetinə elmi ezamiyyət, Kordoba, İspaniya.

2016 - Bakı Dövlət Universitetinin daxili 50+50 qrant layihəsi

2017 – 2018 – Fulbrayt Proqramının qrant dəstəyilə Vaşinqton Universitetində elmi ezamiyyət, Missuri, St. Lüis, ABŞ.

TƏCRÜBƏKEÇMƏLƏRDƏ İŞTİRAK

2005 – Avropa Tibbi Kimya Məktəbinin (ESMEC - European School of Medicinal Chemistry) təşkil etdiyi    yay məktəbi, Urbino, İtaliya

2006 – Avropa Tibbi Kimya Məktəbinin (ESMEC - European School of Medicinal Chemistry) təşkil etdiyi    yay məktəbi, Urbino, İtaliya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1.  R.R.Yadigarov, A.N.Khalilov, I.G.Mamedov, F.N.Nagiev, A.M.Magerramov, M.A.Allakhverdiev. Reaction of 3-chloro-1-(2,4,6-trimethylphenyl)propan-2-one with amines. Russian Journal of Organic Chemistry, Volume 45, Number 12, 1856-1858, 2009

2. S.K.Mohamed, A.A.Abdelhamid, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, S.W.Ng. 4a-Hydroxy-3,3,6,6- tetramethyl-9-[6-(3,3,6,6-tetramethyl-1,8-dioxo-2,3,4,5,6,7,8,9-octahydro-1H-xanthen-9-yl)pyridin-2- yl]-2,3,4,4a,5,6,7,8,9,9a-decahydro-1H-xanthene-1,8-dione ethanol hemisolvate hemihydrate. Acta Cryst. E67, o850-o851, 2011

3.  N.D.Sadikhova, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, I.Brito. Second monoclinic modification of cyclohexane-1,1-dicarbonitrile. Acta Cryst. E67, o1801, 2011

4. A.A.Abdelhamid, S.K.Mohamed, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, S.W.Ng. (E)-Ethyl-2-cyano-3-(2,4- dimethoxyphenyl)prop-2-enoate. Acta Cryst. E67, o2830, 2011

5. A.A.Abdelhamid, S.K.Mohamed, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, S.W.Ng. 10-(2-Hydroxyethyl)-9-(2- hydroxyphenyl)-3,3,6,6-tetramethyl-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decahydroacridine-1,8-dione. Acta Cryst. E67, o744, 2011

6. A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, M.A.Allahverdiyev, S.W.Ng. 1-(Piperidin-1-yl)-3- (2,4,6-trimethylphenyl)propan-2-ol. Acta Cryst. E67, o739, 2011

7. A.M.Maharramov, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, M.A.Allahverdiyev, S.W.Ng. 4-(2,4,6- Trimethylbenzyl)-1,3-thiazol-2-amine. Acta Cryst. E67, o721, 2011 

8.  A.R.Asgarova, M.A.Allahverdiyev, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, I.Brito. 4-[3-(Benzylamino)-2- hydroxypropyl]-2,6-di-tert-butylphenol. Acta Cryst. E67, o2024, 2011

9. S.K.Mohamed, A.A.Abdelhamid, A.M.Maharramov, A.N.Khalilov, A.V.Gurbanov, M.A.Allahverdiyev. Synthesis of hydroacridines and 1,8-dioxooctahydroxanthenes using primary amino alcohols as reagent or catalysis via three-component condensation reactions /Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. Volume 4, Issue 2, p.955-965, 2012

10. S.K.Mohamed, A.A.Abdelhamid, A.M.Maharramov, A.N.Khalilov, F.N. Nagiyev, M.A.Allahverdiyev. Microwave irradiation assisted synthesis of cyclohexenes via one pot reaction techniques / Journal of Chemical and Pharmaceutical Research. Volume 4, Issue 2, p.966-971, 2012

11. A.A.Abdelhamid, S.K.Mohamed, A.M.Maharramov, A.N.Khalilov, M.A. Allahverdiev. Facile and efficient synthesis of acridinediones from primary amino alcohols via three-component condensation reactions assisted by microwave irradiation / Journal of Saudi Chemical Society, 18, 474–478, 2014

12. M.Akkurt, A.M.Maharramov, G.Sh.Duruskari, F.A.A. Toze, A.N.Khalilov. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-5-phenyl-3-[(pyridin-4-ylmethylidene)amino]thiazolidin-2-iminium bromide monohydrate / Acta Cryst. E74, 1290-1294, 2018

13. A.N.Khalilov, A.R.Asgarova, A.V.Gurbanov, F.N.Nagiyev, I.Brito. Crystal structure of (E)-3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, C23H28O2 / ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES, 233, 947-948, 2018

14. M.Akkurt, G.Sh.Duruskari, F.A.A. Toze, A.N.Khalilov, A.T.Huseynova. Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of (E)-3-[(2,3-dichlorobenzylidene)amino]-5-phenylthiazolidin-2-iminium bromide / Acta Cryst. E74, 1168-1172, 2018

15. V.Montes, J.F.Miñambres, A.N.Khalilov, M.Boutonnet, J.M.Marinas, F.J.Urbano, A.M. Maharramov, A.Marinas. Chemoselective hydrogenation of furfural to furfuryl alcohol on ZrO2 systems synthesized through the microemulsion method  Catalysis Today, 306, 89-95, 2018

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı