27-09-2018
 

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Tel: (+99412)538-21-06

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

F.N.Nağıyev 25 yanvar 1981-ci ildə Naxçıvan MR Şahbuz rayonunun Şahbuz qəsəbəsində (indiki Şahbuz şəhəri) ana­dan ol­muş­­­dur. 1987-98-ci illərdə orta təhsil almışdır. 1998-2002-ci illərdə bakalavr, 2002-2004-cü illərdə isə magistr pilləsində ali təhsil al­mış­dir. 2002-ci il­də BDU-nun üzvi kimya kafedrası nəzdində fəaliyət göstətən "Zərif üzvi sintez" ETL-da işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2008-ci ildə BDU-nun üzvi kimya kafedrasında aspiranturanı bitirmişdir. 2007-ci ildə «Bəzi metilenaktiv birləşmələrin çevrilmələri» möv­zu­sun­da kimya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını mü­da­fiə etmişdir. 2012-2017-ci illərdə BDU-nun üzvi kimya kafedrasında elmlər doktoru proqramı üzrə doktoranturasında təhsil almışdır. Hal-hazırda elmlər doktoru dissertasiyası üzərində elmi tədqiqat işlərini davam etdirir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasında çalışır. «Üzvi kimya», «Üzvi sintez», «Zərif üzvi sintez», «fiiziki analiz me­tod­ları», «Dərman  maddələrinin sintezi» fənnlərini tədris edir. O, 50-dən artıq elmi əsərin və 1 pa­ten­tin müəllifidir. O, 2002-ci ildən Nüvə Maqnit Rezonansı spektroskopiyasında fəaliyyət göstərir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, Üzvi sintez, NMR spektroskopiyası

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 90-cı ildönümünə həsr olunmuş doktorant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Prob­­­­­­­lemləri” VII Res­pub­lika Elmi Konfransı-Bakı (2013)

2. 8th Eurasian meeting on Heterocyclic Chemistry-Tbilisi (2014)

3. Dedicated to the 91st Anniversary of the National lea­­der of Azerbaijan, Heydar Aliyev. II Inter­na­tio­nal Scientific Conference of Young Re­se­ar­­che­rs-Baku (2014)

4. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 91-ci ildönümünə həsr olunmuş doktorant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Prob­­­­­­­lemləri” VIII Respublika Elmi Konfransı-Bakı (2014)

5. International Conference on Organic Chemistry-Las Vegas (2016)

6. Все­российская конференция молодых ученых, посвященная празднованию 100-ле­тия образо­ва­ния Республики Башкортостан. Химия и Тех­но­­­логия Гете­ро­цик­ли­ческих Соединениий-УФА (2017)

7. Advances in synthesis and complexing. The Fourth İnternational Scientific Conference-Moscow (2017)

8. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 94-cü ildönümünə həsr olunmuş doktorant, ma­gistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın Aktual Prob­­­­­­­lemləri” XI Respublika Elmi Konfransı-Bakı (2017)

9. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 95-ci ildönümünə həsr olunmuş, doktorant, ma­gis­tr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransı-Bakı (2018)

10. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan ol­ma­sı­nın 95-ci ildönümünə həsr olunmuş, doktorant, ma­gis­tr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual prob­lemləri” XII Beynəlxalq Elmi Konfransı-Bakı (2018).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Реакция 1-(2, 4, 6-триметилфенил)-3-хлорпропан-2-она с различными ами­на­ми // Журнал органической химии. 2009. Т.45., Вып.12., с. 1857-1859.

2. Исследование реакции димедона и эти­лового эфира ацетоуксусной кис­ло­ты с 1,2-эпокси-3-хлорпропаном // Журнал органической химии. 2010. Т. 46., Вып.11., с. 1652-1654.

3. Microwave irradiation assisted synthesis of cyclohexenes via one pot reaction tech­­niques // Journal of Chemical and Pharma­ceu­ti­cal. 2012, 4(2) p.966-971.

4. Синтез 3-амино-2-гидрокси-5-метил­бен­зол­­­сульфоновой кислоты // Журнал органической химии. Том 49, выпуск 6, 2013, с.946-48.

5. One-pot insertion of chalcones into the benzoylacetone backbone// İranian Journal of Chemical Society, 2016, 13, p.1-6.

6. Реакция алкилирования метил 4-хлор­аце­­­­тоацетата ди- и трибромалканами // Журнал Органической Химии, 2017, Т.53, вып.7, ст.1084-1086.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı