28-09-2018
 

Nəbiyev Afiq Mehman oğlu

Tel: +(99450)652-01-87

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

2005-ci ildə 83 №-li məktəb liseyi bitirib, Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olunub. 2009-cu ildə isə Universiteti bitirərək, Gəncədə N saylı hərbi hissədə hərbi xidmət çəkməyə yollanıb.  

2010-2012-ci illər aralığında Bakı Dövlət Universitetinin Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasında “Nanomaterialların fiziki-kimyası” ixtisası üzrə magistr pilləsində təhsil almış və fərqlənmə diplomu ilə

bitirmişdir. 2013-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasında“Nanokimya və nanomateriallar” ixtisası üzrə qiyabi doktorantdır. 2011-ci ildən 2013-ci ilə qədər Bakı Dövlət

Universitetinin kimya fakültəsinin “Metalkompleks katalizatorları” ETL-da laborant vəzifəsində çalışıb. 2013-cü ildən kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2009- bakalavr, Кimya fakültəsi, BDU

2012- magistr, Kimya fakültəsi, BDU

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011-2013-laborant- “Metalkompleks katalizatorları” ETL-ı

2013-cü ildən bəri- kiçik elmi işçi- “Metalkompleks katalizatorları” ETL-ı

TƏDQIQAT SAHƏSI

Qrafen oksid və a-olefinlər, eləcə də sənaye miqyaslı kauçuklar əsasında hibrid kompozit materialların alınması və tədqiqi.

ELMI ƏSƏRLƏR

  1. IR spectroscopy and TG analysis investigations of functionalized GO and GO-containing divinyl rubber, 2015.
  2. Исследование строения фосфорилированного олефина методами ЯМР- и ИК-спектроскопии, 2014.
  3. Covalently modified graphene oxide and polymer of intrinsic microporosity (PIM-1) in mixed matrix thin film composite membranes, 2018.
  4. Adsorption of cadmium ions isotherm from water into polymer nanocomposite, 2018.
  5. Effect of chemical modification of butadiene-styrene rubber by oxidative chlorophosphorylation on its thermal stability, 2013.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı