28-09-2018
 

Alıyeva Xatirə Nəriman qızı

Tel: (+99412)538-21-06

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

X.N.Alıyeva 19 mart 1980-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun Rəsulzadə qəsəbəsində ana­dan ol­muş­­­dur. 1986-1997-ci illərdə orta təhsil almışdır. 1999-2003-cü illərdəBDU-da bakalavr, 2003-2005-ci illərdə isə magistr, 2005-2009-cu illərdə isə ADPU-da aspirantura pilləsində ali təhsil al­mış­dir. 2010-cu il­də BDU-nun üzvi kimya kafedrası nəzdində fəaliyət göstətən "Zərif üzvi sintez" ETL-da işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2009-cu ildə ADPU-nun"Üzvi kimya və kimya texnologiyası" kafedrasında aspiranturanı bitirmişdir. 2017-ci ildə «Benztiazol və benzoksazol əsasında tiiranların sintezi,çevrilmələri və xassələri» möv­zu­sun­da kimya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını mü­da­fiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2008-2009-c illərdə ADU-nun “Üzvi kimya və kimya texnologiyası” kafedrasında müəllim kimi çalışmışdır. 2010-cu ildən BDU-nun Üzvi kimya kafedrasında işləyir. «Üzvi kimya», «Ümumi kimya» fənnlərini tədris edir. O, 18 elmi əsərin və 1 pa­ten­tin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, Üzvi sintez.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. H.Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş "Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın gələcəyidir" konfransında (Bakı, 2007-ci il)
  2. 11-th İUPAC İnternational Symposium on Makromolecule-Metal complex (Pesa, İtaly, 2007-ci il)
  3. XİX Ulusal Kimya Kongresində(Türkiyə, 2005)
  4. "Gənc kimyaçı" II Respublika Elmi Konfransında(Bakı, 2006-cı il)
  5. Akademik M.F.Nağıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransında(Bakı, 2010-cu il)
  6. Verdizadənin 95 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransında(Bakı, 2009-cu il)
  7. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika elmi konfransı,  AMİU, 2012 

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Sülfür içeren heterosiklik bileşiklerin yağlayıcı özelliklerinin incelenmesi // Karadeniz Fen bilimleri Dergisi, Year 1,2010.Volume 1, N 1, p.98-104.

2. 4,6-Dihydroxy-4,6-dimethyl-1,3-diazinane-2-thione // Acta Crystallographica Section E, 2011,E67,

o 2293.

3.1,2-Epitio-3-xlorpropanın alınma üsulu.//Azərbaycan patenti № 1 20120084, 13.09.2012.

4. Bəzi sürtgü yağlarının tiiranlarla aşqarlanmasının sürtünmə cütlərinin yeyilmədavamlılığına təsiri.// Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XVI Respublika elmi konfransının materialları, AMİU,s 27-29,2012 ,

5.Повышение трибологических характеристик масел присадками тииранов //Прогресивнii технологii системи машинобудувания. Донецкий национальный университет. Выпуск 1,2(43),. Донецк, 2012,с.18-23.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı