01-10-2018
 

Əsgərova Güllü Muraz qızı

Tel: (+99412)538-25-32

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1999-2008-ci illərdə Rusiya Federasiyasında, Kemerovo şəhərində №49 orta məktəbinə təhsil almışdır. 2008-2010-ci illərdə Gəncə şəhər Mir Calal Paşayev adına №39 məktəbinə orta təhsilini davam etmişdir. 2010-cu ildə məktəbi bitirib, Bakı Dövlət Universitrtinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 2014-2016-cı illərdə magistr dərəcəsini Bakı Dövlət Universitrtinin „Neftkimya və kimya texnologiyası“ kafedrasında almışdır. 2015-2016-cı illərdə Baki Dövlət Universitetində  “Alkenilfenollar kimyası”ETL-də böyük laborant vəzifəsində işləmışdır, 2017-ci ildən „Alkenilfenollar kimyası” ETL-də elmi işçi vəzifəsində işləyir və   „Üzvi kimya“ kafedrasında doktorantura pilləsində təhsilini davam edir.1999-2008-ci illərdə Rusiya Federasiyasında, Kemerovo şəhərində №49 orta məktəbinə təhsil almışdır. 2008-2010-ci illərdə Gəncə şəhər Mir Calal Paşayev adına №39 məktəbinə orta təhsilini davam etmişdir. 2010-cu ildə məktəbi bitirib, Bakı Dövlət Universitrtinin kimya fakültəsinə daxil olmuşdur. 2014-2016-cı illərdə magistr dərəcəsini Bakı Dövlət Universitrtinin „Neftkimya və kimya texnologiyası“ kafedrasında almışdır. 2015-2016-cı illərdə Baki Dövlət Universitetində  “Alkenilfenollar kimyası”ETL-də böyük laborant vəzifəsində işləmışdır, 2017-ci ildən „Alkenilfenollar kimyası” ETL-də elmi işçi vəzifəsində işləyir və   „Üzvi kimya“ kafedrasında doktorantura pilləsində təhsilini davam edir.

TƏHSİLİ, DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2010-2014 - tələbə, kimya fakültəsi, BDU

2015 - maqist, kimya fakültəsi, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

2017 - „Üzvi kimya“ ixtisası üzrə doktorant

2017, Elmi işçi, “Alkenilfenollar kimyası”ETl, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2015-2016 - Böyük laborant, “Alkenilfenollar kimyası”ETL, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası, BDU

2017 - elmi işçi, “Alkenilfenollar kimyası”ETl, Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası

10-dan çox elmi əsərlərin müəllifidir.

3 patenti

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Alkenilfenollar kimyası, müxtəllif heteroatom saxlayan törəmələrin sintezi və çevrilmələri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 2015 - Müasir biologiya və kimyanın aktual problrmləri elmi-praktik konfransı, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə
 2. 2015 - IX Respublika Elmi Konfrans-Kimyanın aktual problemləri, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı
 3. 2016 - IV International Scientific Conference of Young Researchers, Caucasus university, Baku
 4. 2016 - X Respublika Elmi Konfrans-Kimyanın aktual problemləri, Bakı Dövlət Universiteti, Bakı
 5. 2016 - Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi-praktik konfransı, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə
 6. 2015-2018 - Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunmuş konfrans, Bakı, BDU
 7. 2017 - Современные проблемы химической науки и фармации, Чебоксары
 8. 2017 - Funksional monomerlər və xüsusi xassəli polimer materiallar: problemlər, perspektivlər və praktiki baxışlar, Beynəlxalq Elmi konfrans, Sumqayit
 9. 2017 - Akademik R.Ə.Əliyevanın 85 illik yu­bileyinə həsr olunmuş bey­nəl­xalq elmi konfrans, Bakı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Байрамов М.Р., Агаева М.А., Мехтиева Г.М., Алиева С.Г., Функциональнозаме-щенные производные алкенилфенолов в качестве ингибиторов коррозии Ст.3,  Научный журнал «Молодой ученый», Москва, 2015
 2. A.M. Maharramov, A.A. Garibov, M.R. Bairamov, M.A. Agayeva, G.M. Askarova, S.J. Qulieva, The investigation of nitro-con­taining cross-linked copoly­mers of maleic anhyd-ride and styrene as chelating sorbents for extracting uranyl-ions from water systems, Journal of Enviromental Analytical Chemistry, 2017, v 4 (3), p. 1-4
 3. М.Р. Байрамов, Г.М. Аскарова, П.И. Исмайлова, Г.М. Гасанова, Ш.З. Гасымова, Водорастворимые ингибиторы коррозии стали Ст.3, Журнал «Актуальные проблемы современной науки», №3, 2018, с.165-170
 4. A.M. Maharramov, M.R. Bayramov, G.M. Askarova, J.A. Naghiyev, Sh.J. Guliyeva, G.M. Hasanova , Purification of water from uranyl-ions by new sorbent of carboxylate type, Journal of Chemical problems, 2018

DÖVLƏT, BEYNƏLXALQ PROQRAMLAR VƏ QRANTLAR

“Alkil(alkenil)fenollar əsasında neft məhsullarının mikrobioloji zədələnməsinin və biokorroziya proseslərinin qarşısını alan reagentlərin işlənib hazırlanması” (AMEA-nın  akad. Ə.M. Quliyev adına AKİ) ilə birlikdə;Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Elmin inkişaf fondu qrant layihəsi.

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı