01-10-2018
 

Əsgərova Aytən Rafiq qızı

Tel: (+99412)538-21-06

E-mail:[email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Əsgərova Aytən Rafiq qızı 1979-cu ildı Bakı Şəhərində anadan olmuşdur.  1986-1996-cı illərdə Nərimanov rayonu 212saylı orta məktəbdə təhsil almış,  1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin  kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1999-cu ildə isə təhsilini davam etdirmək üçün M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə göndərilmişdir. 2003-cü ildə Bakı dpvlət universitetiniin “Üzvi Kimya” ixtisası üzrə aspirabturaya daxil olmudur. 2003-cü ildən etibarən BDU-nun “Zərif Üzvi Sintez” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında  çalışır. Hal-hazırda “2,6-di-üçlü-butilfenol törəmələrinin nukleofillərlə reaksiyalarından bəzi praktiki əhəmiyyətli birləşmələrin sintezi və rentgen-quruluş analizi ” mövzusunda dissertasiya işini bitirmək üzrədir.

TƏHSİLİ, ELMI DƏRƏCƏLƏRİ VƏ ELMİ ADLARI

2000-ci il M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti

ƏMƏK FƏALIYYƏTİ

2003-cü ildən etibarən “Zərif Üzvi Sintez” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında   kiçik elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

“Üzvi sintez”

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. Научная конференция по фундаментальным наукам «Ломонсов-2000» Москва

2. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 eylül-04 ekim, 2005, Kuşadasi-TÜRKİYƏ

3. 39-th National Organic Che­mis­try Symposium, June 12-16, 2005 Salt Lake City, Utah, USA

4. 11th IUPAC International Sym­po­sium on Macromolecule-Metal Com­plexes (MMC-11, Pisa – Italy),2005

5. 8th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014), Tbilisi (Georgia), 2014

6. European School of medicinal che­mist­ry (XXXVI Advanced course of me­di­ci­­nal chemistry and “E.Du­ran­ti” na­ti­o­nal seminar for PhD students), Ur­bi­no, 2016

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. A.R.Asgarova, A.N.Khalilov, M.A.Allahverdiyev, A.V.Gurbanov, I.Brito, 4-[3-(Benzylamino)-2-hydroxypropyl]-2,6-di-tert-butylphenol, Acta Crystallographica, 2011, E67, o2024,

2.  Ayten R.Asgarova, Abel Maharramov, Ali Khalilov, Atash Gurbanov, Seik Weng Ng, 2,6-Di-tert-butyl-4-(3-chloro-2-hydroxypropyl)phenol, Acta Crystallization E, 2011, E67, o852

3. А.Р.Аскерова, А.М.Магеррамов, Э.Я.Мамедов, И.А.Рзаева, М.А.Аллахвердиев, Некоторые производные 4-гидрокси-3,5-дитретбутилбензальдегида в качестве антиокислителей в процессе окисления кумола, Журнал Прикладной химии, 2012, т. 85, вып. 4, с. 628-534.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı