01-10-2018
 

Səfərova Aytən Şahin qızı

Tel: (+99412)538-21-06

 E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

17 yanvar 1987-ci ildə Sabirabad rayonunda anadan olmuşdur.1993-2004-cü   illərdə orta təhsil almışdır.2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə daxil olmuş, 2008-ci ildə universiteti bitirmişdir. Elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Üzvi kimya kafedrasının magistratura pilləsinə qəbul olmuş və 2010-cu ildə oranı bitirmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2008-ci ildə ADPU-nun kimya fakültəsinin bakalavr, 2010-cu ildə magistraturasını bitirmişdir.2012-ci ildə BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının əyani doktoranturasına daxil olmuş və hal-hazırda “İki, üç və dördəvəzli pirolların sintezi və bəzi çevrilmələri”mövzusunda elmi işini davam etdirməkdədir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2011-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının “Zərif üzvi sintez” ETL-da çalışır.O, 10-dan çox elmi əsərin, o cümlədən bir patentin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, Üzvi sintezı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

İnternational congress on heterocyclic chemistry “KOST-2015” –Moskva,(2015), I всероссийская молодежная  школа - конференция «Успехи синтеза и комплекссообразавания» – Москва (2016) , 3rd international Turkic world conference on chemical sciences and technologies-Baku (2017), Международная научно- техническая конференция «Нефтехимический синтез и катализ в сложных конденцированных системах», посвященная 100 лутному юбилею академика Б.К.Зейналова – Баку (2017).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Каталититический эффект молекулярного йода при пирролизации тетраметокситетрагидрофурана оптически активными аминами / Журнал органической химии./ 2016. Т.52. Вып. 12, стр 1855-1856

2. 2-fenil-dördəvəzli pirrolların sadə metodla sintezi./Kimya probleçləri №1 2014. S 102-104.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı