01-10-2018
 

Musayeva Sima Arif qızı

Tel: (+99412)538-21-06

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Musayeva Sima 1973-cü ildə Bakı Şəhərində anadan olmuşdur.  1980-1990-cı illərdə Yasamal rayonu 153saylı orta məktəbdə təhsil almış,  1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin  kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1997-ci ildə oranı bitirmişdir. 2001-ci ildə AMEA-nın Aşqarlar kimyası İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuşdur.  2004-cü ildən etibarən BDU-nun “Zərif Üzvi Sintez” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında  çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1991-1997 BDU-nun kimya fakültəsi

2014-cü ildə “N və S tərkibli efirlər yağlayıcı-soyuducu mayelərə çoxfunksiyalı aşqar kimi” mövzusunda kimya üzrə fəlsəfı doktoru dərəcəsini almaq üçün dissertasiya  müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1993-cü il – BDU coğrafita fakültəsi baş laborant

1997-ci il -  BDU ümumi və qeyri-üzvi kimya  kafedrasında baş laborant

2003-cü ildən etibarən “Zərif Üzvi Sintez” Elmi-tədqiqat laboratoriyasında   kiçik elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi sintez

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 30 eylül-04 ekim, 2005, Kuşadasi-TÜRKİYƏ

2. 8th Eurasian Meeting on Heterocyclic Chemistry (EAMHC-2014), Tbilisi (Georgia), 2014

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏR

  1. Formation of Bis-Xantene Derivatives under microüave irradiation and conventional heating conditions (Egypt, 2016)
  2. Te investigation of alkylation of benzylidene malononitrile üith benzoylaceone and acetoacetanilide (USA, Las-vegas, 2016)
  3. reast-language:JA'>: Təbiət və Cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın materialları, 26-27 dekabr, Bakı 2017, səh.  163-165.
  4. 2018- Минеральные вещества мяса и рыбы. Ежемесячный Научный Журнал "Молодой Ученый". 2018. №9 (195). ). с.68-70

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı