01-10-2018
 

Dürüskari Gülnarə Şamil qızı

Tel: (+99412)538-21-06

 

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

03 mart 1979-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1986-1996-illərdə orta təhsil almışdır.1996-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuş, 2000-ci ildə universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin ildə Bakı Dövlət Universitetinin Üzvi kimya kafedrsaının magistratura pilləsinə qəbul olmuş və 2002-ci ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə başa çatdırmışdır. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2000-ci ildə BDU-nun kimya fakültəsinin bakalavr, 2002-ci ildə magistraturanı bitirmişdir. 2018-ci ildə  “Halogenetilbenzollar və onların xlormetilləşmə məhsullarının çevrilmələri əsasında çoxfunksiyalı birləşmələrin sintezi və xassələri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2002-ci ildən BDU-nun “Üzvi kimya” kafedrasının “Zərif üzvi sintez” ETL-da çalışır.O, 25-dən çox elmi əsərin, o cümlədən bir patentin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Ganja-European Youth Capital (2016)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Synthesis and an­ti­mic­robial properties of new de­ri­va­ti­ves of morpholine and pi­pe­ridine based on 1-chloro-3-methoxy-propylbenzene // Asian journal of chemistry, 2018, №2,vol.30, 269-272.

2. Crystal structure and Hirshfield surface analysis of (E)-3-[2,3-di­chlo­ro­ben­zy­li­dene)amino]-5-phe­nyl­thi­a­zolidin-2-iminium bromide // Acta Cryst. ,  2018, E74, 1168-1172.

3. Crystal structure and Hirshfield surface analysis of (E)-5-phenyl-3-[(pyridin-4-yl­met­hyl­i­de­ne)a­ a­mi­no]­thi­azolidin-2-iminium bromide monohydrate // Acta Cryst. ,  2018, E74, 1290-1294.

 

Digər yazılar

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Məmmədova Günay Zahid qızı

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Bayramova Zərnişan Eldar qızı