01-10-2018
 

Əhmədov İdris Məcid oğlu

Tel: (99412) 4311067

E-mail: idrismecid@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01.10.1938-ci ildə anadan olub.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1961 – Bakı Dövlət Universiteti
1966 – Xlorüzvi birləşmələr əsasında silisium birləşmələrinin sintezi (k.e.n.)
1985 – [4 + 2] – tsiklobirləşmə reaksiyası əsasında bəzi maddələrin sintezi, stereokimyası və praktiki əhəmiyyəti (k.e.d.)

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1961-1968 - AMEA.Y.H.Məmmədəliyev adına NKPİ

1968-1993 - Polimer materialları İnstitutu

1993-2007, Türkiyə, Orta Doğu Texniki Universiteti (Ankara)

2008-2014 - AMEA Ə.M. Quliyev adına  AK.İ

01.10.2007-ci ildən  BDU-nun kimya fakultəsinin üzvi kimya kafedrasının professoru                                                                                       

I və II kurs magistrlarına Bioüzvi kimya, Fizioloji aktiv maddələrin sintezi və tətbiqi, üzvi maddələrin fizioloji aktivliyinin quruluşundan asılılığı fənnlərindən dərs deyir.
200 maqələdən 45-i müəlliflik şəhadətnaməsi, 50 məqalə isə Avropa jurnallarında cap olunmuşdur.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında (AMEA) 1 k.e.d., 8 k.e.n., Türkiyənin Orta Doğu Texnik Üniversitetində prof. A.S.Demir və prof. C. Tanyeli ilə birlikdə 5 Ph.D və 20 magistr hazırlamışdır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-nın "Kimya Ekspert” Şurası sədrinin müavini, AMEA Respublika Elmi Tədqiqatların Təşkili və Əlaqələndirmə Komissiyasının “ üzvi kimya” problem Şurası sədrinin müavini

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Asimmetrik və xemoenzomatik sintez. Xiral Lyuis turşularının sintezi və tətbiqi, optiki aktiv pirrol-, spirt-, aminspirtləri, 2,5-di (tiofen – 2-il) – 1H – pirroların Sintezi və onların əsasında yarım keçirici polimerlərinin sintezi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Almaniya, Rusiya, Türkiyə, Fransa və Azərbaycan Beynəlxalq Konfranslarında iştirak etmişdir.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. I.M.Akhmedov, et.all. - “Conversation of homochiral amines, beta-amino alcohols and alpha-amino acids to their chiral 2-methylpyrrole derivatives. Tetrahedron-Asymmetry, 8, (50, p.753-757, MAR’ 13, 1997
 2. I.M.Akhmedov, et.all. – “Water-borne and air-drying oil-based resins”. Progress in organic coatings, v75, p. 65-71, 2003
 3. I.M.Akhmedov, et.all. – “enzymatic desymmetrization of meso-2,3-bis (acetoxymethyl) and bis(hydroxymethyl) substituted hexachloronorbornadiene derivatives. Tetrahedron: Assymetry, V15, p.307-310, 2004
 4. I.M.Akhmedov, et.all. - “Synthesis of various camphor-based chiral pyridine derivatives”. Tetrahedron Letters, v45, 30, p.5799-5801, 2004
 5. I.M.Akhmedov, et.all. – “Chemoenzymmatic synthesis of ά- and α-acetoxylated cyclic ketones”. Tetrahedron: Assymetry, V15, p.1729-1733, 2004
 6. I.M.Akhmedov, et.all. – “One-pot synthesis of N-substitutes 2-methyl – 4,5,6,7-tetrahydroindole derivatives”. Tetrahedron Letters, v45, 52, 30, p.9627-9629, 2004
 7. I.M.Akhmedov, et.all. – “Enzymatic resolution of (±) -2-endo-hydroxymethyl and acetoxymethyl substituted herachlorononbornane derivatives”. Tetrahedron: Assymetry, V16(3), p.2315-2318, 2005
 8. I.M.Akhmedov, et.all. – “Hyperbranched fatty acid based air drying resins and their modification with melamine-formaldehyde resins”. Proceedings of JICEC05, 2005, MEC-1-27
 9. I.M.Akhmedov, et.all. – “Utilization of enzymes in synthetic organic chemistry”, Kimya Problemleri Jurnal, V1, p.13-27, 2006
 10. I.M.Akhmedov, et.all. – “A new soluble conducting polymer and its electronic devices”. Journal of Polymer Science, Part A. Polymer Chemistry. V44(7), p.2215-2225, 2006
 11. I.M.Akhmedov, et.all. – “The first enzymatic resolution of quaternary α – substituted cyclic ketones”. Tetrahedron: Asymmetry 17 (2006) 1125-1128
 12. I.M.Akhmedov, et.all. – “A soluble and multichromic conducting polythiophene derivative”. European Polymer Journal 42 (20060 2352-2360
 13. I.M.Akhmedov, et.all. – “Synthesis and characterization of hyperbranched and air drying fatty acid based resins”. Progress in organic Coatings 55 (2006) 330-336
 14. I.M.Akhmedov, et.all. – “The synthesis and lewis acid catalysed intramolecular cyclization of N(4,4-diethoxybuthyl)-2-substituted pyrroles”. III.International congress “Fine organic synthesis and catalysis”. 14-16 december 2005 Baku. Abstract of papers. Page:53-54
 15. I.M.Akhmedov, et.all. – “Synthesis and characterization of anew soluble conducting polymer and its electrochromic devices”. Organic Electronics, 7 (2006) 351-362.
 16. I.M.Akhmedov, et.all. – “Base Mediated Aromatization of Carbonyl Condensation Products Derived from 2-(2-Bromoprop-2enyl)cyclohexanone Derivatives via ̀́Intramolecular Unsaturation Transfeŕ”. Helvetica Chimica Acta – V91 (2008)
 17. I.M.Akhmedov, et all. – Tetrahedron: Asymmetry. 2016, vol.5, p.315.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı