02-10-2018
 

Həsənova Ülviyyə Əliəhməd qızı

Tel: (+99412)510-10-48

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

18.03.1970-ci il tarixində anadan olub. Ailəlidir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-1992 - Azərbaycan Universiteti, Kimya fakültəsi

1992-1996 - Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, Aspirantura

1998 -  Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, Fəlsəfə Doktoru

2002-2011 -  Doktorantura tədqiqatları, Elmlər Doktoru

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1992 - Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti , Aspirant
1996-hal hazıradak Azərbaycan Neft və Sənaye Universiteti, elmi işçi
2002-2013 - Azərbaycan Dövlət Tibb Universiteti, dosent
2013- hal hazıradak - Bakı Dövlət Universiteti, Üzvi Kimya kafedrası, professor
2013- hal hazıradak -  Bakı Dövlət Universiteti, Nano Araşdırmalar Mərkəzi, baş tədqiqatçı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Makrosiklik birləşmələrin, kraun-efirlər, supramolekulyar xüsusiyyətləri olan üzvi birləşmələrin sintezi. Tədqiqat sahəsinə ayrıca metal, metal oksid, metal sulfid nanohissəciklərinin müxtəlif üsullarla (kimyəvi çöküntü, nanoemulsion, sonokimyəvi və s.), həmçinin kimyəvi terapiyada istifadə olunan maddələrlə birgə istifadə olunan biouyumlu SPİON'ların sintezi, onların müasir analiz metodlar (SEM, MFM, AFM, FTIR, UV, AAS, XRD, EDS, NMR, kütlə spektroskopiya) vasitəsilə xarakterizə olunmasını da əhatə edir. Birləşdirilmiş SPION və gümüş nanohissəciklər vitro mikroorqanizmlərə və xərçəng hüceyrələrinə qarşı test edilir. Tibb sahəsində makrosiklik birləşmələr və nanostrukturlara əsaslanan qeyri-qarışıqların tətbiqi və ətraf mühit problemlərinin aradan qaldırılması üçün praktiki və elmi istiqamət mövcuddur. Maqnit nanohissəciklərə kimyəvi terapiyada istifadə olunan maddələrin birləşdirilməsi və xarici maqnit sahəsi tətbiq edərək hədəfləyici dərman çatdırılma sistemlərində tətbiq edilmə baxımından yüksək prioritetə malikdir.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 1993,  September., 7 th IUPAC Simp. of orga­nometallic Chemistry OMCOS – 7,   Kobe,  Japan
 2. 1993,  July,  5th Int. conf. on chemistry of the platinium group metals,  Scotland, United Kingdom
 3. 1994,  9th Int.  Simposium of Homogenous Catalysis, Israel
 4. 1994,  38 th IUPAC Congress, ORG,  Istanbul, Turкey
 5. 1995, November, 3 Int. scientific-practical. Conf. "Khazarneftgaziatag-98", Baku, Azerbaijan1995,
 6. 1995 August, 8th IUPAC Simposium on organometallic Chemistry , Santa-Barbara , USA
 7. 2006,  December, Kompleks birləşmələr kimyası, Resp. Elmi Konfr., BDU, Bakı, Azərbaycan
 8. 2008,  September, Xəzərneftqazyataq- Elmi-Praktiki Konf., Bakı, Azərbaycan
 9. 2009,  March, 10thAnn. Florida heterocyclic and synthetic conf., ARCAT , USA
 10. 2013,  November,  The Azerbaijan & Caspian Sea Oil & Gas Week 2013, Baku, Azerbijan
 11. 2014,  September , Physical chemistry of functionalized biomedical nanoparticles, Faraday Discussion 175, Royal   Society of  Chemistry, Bristol, United Kingdom
 12. 2015   May INTEL ISEF Competition Pittsburgh Pensilvaniya USA
 13. 2015, June,  Int.  Nanotechnology Conf. ” Nanotech France 2015”, Paris, France
 14. 2015,  April-June,   7th Int. Conf. on Chemistry  and Chemical Education, Minsk, Belarus
 15. 2016,  April , Успехи синтеза и комплексообразования, конф.Всероссийской  мол. школы, РУДН
 16. 2017   September. 2nd Int. C. on Nanotech. based innovative appl.for the environment” –NİNE, Rome, Italy
 17. 2017  May, 3rd Int. Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies (IVEK), Istanbul, Turkey
 18. 2017,  July, 6th Rostocker Int.Conf. “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”,Rostock, Germany   (THERMAM)
 19. 2018,  July, 7th Rostocker Int.Conf. “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”,Rostock, Germany   (THERMAM)
 20. 2018 April Erasmus+ Staff exchange Mobility Programm. Yildiz Teknik University, Istanbul Turkey

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. J. General Chemistry, v. 66, c. 6, p.974-978, Saint-Petersburg, Russia 1996, Gasanova UA, Gamidov GA, Agaguseynova MM, Conjugated oxidation of benzene and iron (II) ion by molecular oxygen in the presence of molybdenum (IV)
 2. Journal of Analytical Chemistry, Russia vol. 60, No. 4, p. 417-419, 2005, Hasanova UA, Shabanov AL, Handar A., ​​Hasanova MM, Asadov GM, New calcium selective electrodes based on crown compounds containing ester groups in a macrocyclic ring
 3. Journal of Organic Chemistry, Russia vol. 45, c. 11, p. 1720-1723, 2009, Hasanova UA, Shabanov AL . Gahramanova ZO, Hasanova MM, Synthesis of macrocyclic compounds based on (Z) -1,2,3,6-tetrahydrophthalic and phthalic acids having steric barriers in the macroheterocycle
 4. Journal of Organic Chemistry, Russia vol. 45, c. 1, p. 33-37, 2009, Gasanova UA, Shabanov AL, Seidov NM. Kakhramanova ZO, Hasanova MM, Metallation of alkyl aromatic hydrocarbons with alkaline metal complexes with crown ethers
 5. Journal of Macroheterocycles, vol. 3, No. 2-3, p. 121-124, 2010, Hasanova UA, Shabanov AL, Gahramanova Z.O. Asadov M.M. Hasanova MM, Metallization of Schiff bases with ultradisperse naphtha slurry of alkali metals and diazacrown esters synthesis based on the resulting metal derivatives
 6. J. of Biomaterials and Nanobiotechnology, v. 6, p. 225-235,  2015, U.A.Hasanova,  M. A. Ramazanov, A.M. Maharramov, G.M.Eyvazova,  Z.A.Agamaliyev,  Y.V.Parfyonova, S.F.Hajiyeva, F.V.Hajiyeva,  S.B.Veliyeva, Nano-Coupling of Cephalosporin Antibiotics with Fe3O4 Nanoparticles: Trojan Horse Approach in Antimicrobial Chemotherapy of Infections Caused by Klebsiella spp.
 7. Digest J. of Nanomaterials and Biostructures, v. 9, No. 4, p. 1461 – 1469,  2014, A. M. Maharramov, M. A. Ramazanov, A. I. Ahadova, M.Kloor, J.Kopitz , M.Von, K.Doeberitz, A.L.Shabanov, G.M.Eyvazova, Z.A.Agamaliyev, F.V.Hajiyeva, S.B.Veliyeva, U.A. Hasanova,  Preparation of  2-deoxy-d-glucose coated spio nanoparticles and characterization of their physical, chemical and biological properties  
 8. Journal of Optoelectronics and Biomedical Materials,  v. 7, Iss. 2, p. 39 – 45, 2015, Maharramov A. M., Ramazanov M. A.,  Nuriyeva S.G., Hajiyeva F.V., Hasanova U. A., Structure and photoluminescence properties of polymer nanocomposites on the basis of polypropylene PP + Ag2S
 9. Chemical Engineering Transactions, v. 47, p. 109-114,  2016, U.A.Hasanova, M.A.Ramazanov, A.M,Maharramov, Z .Gakhramanova, S.F.Hajiyeva, G.M. Eyvazova, L.Vezirova, F.V.Hajiyeva,  M.Hasanova, N.A. Guliyeva, Synthesis of Macrocycle (MC) – Mimics the Properties of Natural Siderophores and Preparation the Nanostructures on the Basis of MC and Magnetite Nanoparticles  
 10. J.of Nanotechnology in Engineering and Medicine MONTH, 2016, 1 DOI. 10,1115/1.4033126  Pages 8, U.A.Hasanova, M.M.Ramazanov, A.M.Maharramov, S.F.Hajiyeva, Y.V.Parfyonova, G.M.Eyvazova , F.V.Hajiyeva, N.A.Guliyeva, S.B. Veliyeva,The Improvement of Antimicrobial Activity of Kanamycin and Ciprofloxacin Antibiotics Coupled With Biocompatible Magnetite Nanoparticles and Characterization of Their Structure  
 11. Journal of Nanomaterials and Biostructures, v. 11, N 2, p. 365 – 372,  2016, Maharramov A. M., Ramazanov M. A.,  Ahmadova A.B., Hajiyeva F.V., Hasanova U. A., Thermal and mechanical properties of polymer-based nanocomposites of isotactic polypropylene and titanium nanoparticles 
 12. Chalcogenide Letters, v. 13, No 7, p. 317-324,  2016, Ramazanov M. A., Maharramov A. M., Nuriyeva S.Q., Hasanova U. A. , Hajiyeva F. V., Preparation and study of nanocomposite structures based on polyprorylene and silver sulphide 
 13. Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, v. 11, N 3, p. 781 – 786, 2016, Maharramov A. M., Ramazanov M. A.,  Ahmadova A.B., Hajiyeva F.V., Hasanova U. A., Structure and dielectric properties of nanocomposites based on isotactic polypropylene and titanium nanoparticles 
 14. J. of Ovonic Research, v. 12, No. 4, p. 193 – 200,  2016, Ramazanov M. A., Maharramov A. M., Sultanova J.R.,  Hajiyeva F. V., Hasanova U. A., The magnetic polymer nanocomposite materials based on polypropylene and iron nanoparticles: synthesis and structur 
 15. J. Optoelectronics and Biomedical Mat., v. 8, Iss. 3, p. 113 – 118, 2016, Maharramov A. M., Ramazanov M. A., Sultanova J.R.,  Hajiyeva F. V., Hasanova U. A., The structure and dielectric properties of nanocompo-sites based on isotactic polypropylene and iron nanoparticles 
 16. J. of Optoelectronics and Biomedical Materials, v. 8, No. 4, p. 169-174,  2016, Maharramov A. M., Ramazanov M. A., Hajili R.A., Hasanova U.A., Hajiyeva S. F., G.M.Eyvazova, Hajiyeva F. V., Hwseynzada  A.E.,  Hajili N.M., The synthesis and coupling with magnetite nanopartic-les of 4,6-dimethyl-2-(2-oxyethyl)-1,2-dihydro-3h-pyrrolo[3,4-c] Pyridine -3-one and characterization its structure
 17. Journal of Molecular Structure, 1141, p. 39-43, 2017, Maharramov A.M., Ramazanov M.M.., Guliyeva G.A., Huseynzada A.E., Hasanova U.A., Shikhaliyev N.G., Eyvazova G.M., Hajiyeva S.F., Mamedov I.G.,  Aghayev M.M., Synthesis, investigation of the new derivatives of dihydropyrimidines and determination of their biological activity)
 18. Chemical engineering transactions, v. 60, 2017, 61-66, Novruzova  A.A., Ramazanov M.A., Chianese A. , Hajiyeva F.V. , Maharramov A.M.,Hasanova U.A., Synthesis Stucture and optical properties of PP+PbS/CdS hybrid nanocomposites
 19. Nanoparticles, Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2017, Vol. 53, No. 3, pp. 213–217. Ramazanov M. A. Hajiyeva F. V. Magerramov A. M. Gasanova U. A. Effect of a Corona Discharge on the Morphology and Photoluminescence Intensity of Nanocomposites Based on Polypropylene (PP) and Zirconia (ZrO2)
 20. Journal of Optoelectronics and Biomedical Materials vol. 9, No.1, 2017 p. 1–7 Hajiyeva F.V. Ramazanov M. A. Maharramov A. M. Hasanova U. A. Rahimli A. M. Influence temperature time mode of crystallization on the structure and properties of nanocomposites based on polyvinilidene fluoride (PVDF) and zirconium oxide nanoparticles (ZrO2) 
 21. Integrated ferroelectrics 2017, vol.185, p.1-8, Ramazanov M.A., Maharramov A. M., Hasanova U. A., Rahimli A.M., The role of the polarization charges in the formation of photoluminescent properties of nanocomposites based on polyvinylidene fluoride and zirconia dioxide nanoparticles
 22. Chemical engineering transactions, v. 60, 2017, 163-167, Maharramov A.M., Allahverdiyeva A.R., Hasanova U.A.,  Ramazanov M.A., Luca Di Palma, Synthesis and Application of Zeolite and Glass Fiber Supported Zero Valent Iron Nanoparticles as Membrane Component for Removal Nitrate and Cr (+6) Ions
 23. Chemical engineering transactions, v. 60, 2017, 241-246, Mammadov G.Sh., Ramazanov M.A., Kanaev A., Hasanova U.A., Huseynov K.A. Ptotocatalytic degradation of organic pollutants in air by application of  titanium dioxide nanoparticles
 24. Acta Physica Polonica A,  v. 131 (2017) No. 6, 1540-1543, Ramazanov M.A., Hajiyeva F.V., Maharramov A.M., Ahmadova A.B., Hasanova U.A., Rahimli A.M. Shirinova H.A. Influence of Polarization Processes on the Morphology and Photoluminescence Properties of PP/TiO2 Polymer Nanocomposites 
 25. Asian Journal of Chemistry, v. 30, N 2, 2017, 269-272, G.Sh. Duruskari, M.N.Maharramov, U.A.Hasanova, Kh.G. Ganbarov, G.M.Eyvazova, A.A.Israyilova, A.M.Maharramov, Synthesis and antimicrobial properties of new derivaties of morpholine and piperidine based on 1-Chloro-3-methoxy-propylbenzene
 26. Ferroelectrics, 507:1,121-126 2017, Vol. 507, 1–6, DOI: 10.1080/00150193.2017.1283558, M.A.Ramazanov, F.V.Hajiyeva, A.M.Maharramov, and U.A.Hasanova  Effect of corona discharge on the structure and photoluminescence properties of nanocomposites based on polypropylene (PP) and zirconium dioxide (ZrO2) nanoparticles  
 27. J. of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,  v. 86, No 1, p. 19-25,  2016, U.A. Hasanova, M.A. Ramazanov, A.M.Maharramov, Z.Gakhramanova, S.F.Hajiyeva, L.Vezirova, G.M.Eyvazova, F.V. Hajiyeva, P.Huseynova, Z.A.Agamaliyev,  The functionalization of magnetite nanoparticles by hydroxyl substituted diazacrown ether, able to mimic natural siderophores and investigation of their antimicrobial activity
 28. Polymer-Plastics Technology and Engineering, volume 57, issue 5, p.449-458, 2018 http://dx.doi.org/10.1080/03602559.2017.1320721 Ramazanov M.A., HajiyevaF.V., MaharramovA.M., Luca Di Palma, Diana Sannino, Makoto Takafuji, MammadovH.M., Hasanova U.A., ShirinovaH.A., BayramovaZ.A. New Magnetic Polymer Nanocomposites on the Basis of Isotactic Polypropylene and Magnetite Nanoparticles for Adsorption of  Ultrahigh Frequency Electromagnetic Waves
 29. Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials Vol. 10, No. 2, April – June 2018, p. 37 – 42 M.A.Ramazanov, A.M.Maharramov, S.G.Nuriyeva, U.A.Hasanova, F.V.Hajiyeva Influence of preparation technology-crystallization temperature-time regime on supramolecular structure and properties of PP/Ag2S nanocomposites

PATENTLƏR

 1. United State Patent No.: US 8,420,837 B2 Date of patent: Apr. 16, 2013, Hasanova U.A., Shabanov  А.L.,  Ramazanova E.E., Method of preparing a nanoparticulate iron-crown ether complexes
 2. United States Patent No2014/0345192A1, Nov. 27, 2014, Hasanova U.A., Shabanov  А.L.,  Ramazanova E.E., Methods for reducing of heavy oil viscosity

KİTABLAR

 1. 2014-2015 (17.03.2014-30.04.2015) Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən lahiyyə
 2. 2014-2016 ECONANO TEMPUS lahiyyəsi №543924-TEMPUS-1-2013-1, Kurikulum islahatı və nanotexnologiyaya əsaslanan ekoloji mühəndisliyinin modernləşdirilməsi
 3. 2015-2016 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən verilən qrant: EIF-20139-46/18/1-M-31 Yeni nanoquruluşlu materialların katalizator kimi sintezi və araşdırılması
 4. 2015-2018 Nizami lahiyyəsi, Erasmus+Ali Təhsilin İnkişafı Üzrə Beynəlxalq Lahiyyə №561784-EPP-1-2015-1-FR-FR EPPKA2-CBHE-SP, Avropa ali təhsil sahəsinin tələblərinə uyğun olaraq Azərbaycanda doktoranturanın struktur dəyişiklikləri və inkişafı
 5. Abel M. Maharramov, MahammadaliA.Ramazanov, Ulviyya A. Hasanova Nanoarchitectonics Chapter 16 Nanostructures for Antimicrobial Therapy—The Modern Trends in the Treatment of Bacterial Infections Antimicrobial p. 443-471http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-323-52733- 0.00016-1 PII: B978-0-323-52733-0.00016-1 Copyright©2017 Elsevier Inc. All rights reserved.ISBN: 978-0-323-52733-0;  
 6. Tədqiqat proqramları və qrantlar
 7. 2018-2019 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Elmin İnkişafı Fondu tərəfindən verilən qrant : EİF-BGM-3-BRFTF-2+(2017)-473 Dəmir oksid ferromaqnit hissəciklərinə əsaslanan mikrodalğa absorbsiya edən kompozit materiallar və çoxqatlı karbon nanoboruları
 8. H.H.Asadov, U.A.Hasanova Nanostrutures in Biology and Chemistry pp.320 656(05)- ©2018 Elm ISBN: 978-9952-453-19-9

MÜKAFATLAR 

 1. Elm və təhsil sahəsində nailiyyətlərə görə Fəxri Fərman. Bakı Dövlət Universiteti, 2017
 2. Elm və təhsil sahəsində nailiyyətlərə görə Fəxri Fərman. Bakı Dövlət Universiteti, 2018
 3. Fəxri Fərman "İnkişafın gücləndirilməsi: yenilik və yaradıcılıqda qadınlar". Azərbaycan Respublikasının Müəllif Hüquqları Agentliyi, 2018

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı