04-10-2018
 

Miriyeva Samirə Ənvər qızı

Tel: (+99412)538-21-06

E-mail: lalanamazli@gmail.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

S.Ə. Miriyeva 02 iyul 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1980-1991-ci illərdə orta təhsil almışdır. 1991-1996-cı illərdə ali təhsil almışdır. 1999-cu ildə BDU-nun kimya fakültəsi “Süni anteqen və vaksinlər”ETL-nə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-nun “Zərif üzvi sintez” ETL-də çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1996-c ildə BDU-nun kimya fakultəsini bitirmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999-cu ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Zərif üzvi sintez” ETL-da çalışır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. 1st international chemis­try and chemical engineering conference, Baku, Azerbaijcan (2013)
  2. III Всероссийская научная конференция «Успехи синтеза и комплексообразования», Москва (2014)

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Hidroxinonun çoxfunksiyalı törəmələrinin sintezi BDU-nun Xəbərləri №3, 2005, səh. 56-60
  2. Хлорирование бензгидрилаллилового эфира и его некоторых структурных аналогов. Elmi əsər­lər-fundamental elmlər, Azərbaycan Texniki Universiteti, 2010, №3, cild 9(35), səh.102-104
  3. Dietilbenzolların mono- və dixlorəvəzli məhsullarla xlorlaşdırılması , Elmi əsər­lər-fundamental elmlər, Azərbaycan Texniki Universiteti, 2009, №2, cild 8(30), səh.165-166
  4. Аминометилирование тиолов нафталинового ряда, -Elmi əsərlər, cild 2, №2, 2015
  5. Реакция пропионовой кислоты с этаноламином Kimya problemləri, №1, 2017, səh.180-181.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı