04-10-2018
 

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı

Tel: +994 12 510 85 47

E-mail: rizvankam@bk.ru

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

R.K. Əsgərov 03 avgust 1976-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1982-1992-cı illərdə orta təhsil almışdır. 2000-2006-cı illərdə ali təhsil almışdır. 2007-cu ildə BDU-nun kimya fakültəsi “Zərif üzvi sintez” ETL-nə işə düzəlmişdir. Hal-hazırda BDU-da çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2004-ci ildə BDU-nun kimya fakultəsinin bakalavr, 2006-cu ildə də isə magistr pilləsini bitirmişdir.

2010-ci ildə “Diamid-diimin və diamin-diimin tikinti blokları əsasında yeni makrotsiklik reseptorlar: sintezi, quruluşu və quruluş-xassə qarşılıqlı əlaqəsi” mövzusunda kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasıyasını müdafiə etmişdir. 2012-ci ildən doktorluq dissertasiya işini davam etdirir.   

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2007-ci ildən BDU-nun kimya fakültəsinin “Zərif üzvi sintez” ETL-nın nəznində yerləşən Rentgen Quruluş Analiz laboratoriyasında çalışır. O, 70-dən artıq elmi əsərlərin müəllifidir.

TƏTQİQAT SAHƏSİ

Üzvi kimya, Fiziki kimya, Rentgen Quruluş Analizi (RQA)

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  1. VIII Beynəlxalq Konfrans Radioanalitik Kimya üsulları və tətbiqi, Kailua-Kona, Havay, ABŞ, (2009)
  2. V Milli Kristalokimya Konfransı, Kazan, Rusiya (2009)
  3. II Konfrans - Gənc alimlər üçün məktəb, Çernoqolovka, Rusiya, (2010)
  4. Bütün Rusiya Elmi Konfransı, Moskva, Rusiya (2011)
  5. 2-ci Beynəlxalq Üzvi Kimya Konfransı, Tbilisi, Gürcüstan (2011)
  6. XVI Beynəlxalq elmi konfrans «Kimya mühəndisliyində yüksək texnologiya, Moskva (2016).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Recognition of perrhenate and pertechnetate by a neutral macrocyclic receptor// J. Radioanal. Nucl. Chem., 2009, 282, 385-389.

2. Self-assembly of a palladium complex formed from two U-shaped calixsalen molecules// Dalton Trans, 2010, 39, 5768-5771.

3. Quantum-chemical calculations, thermodynamic, spectroscopic and X-ray studies of 3-(4-fluorophenylhydrazone)pentane-2,4-dione// Dyes and Pigments 2010,  № 85, lssues 1-2, 1-6.

4. 5.   2,25-Dioxo-27,28-diphenyl-30-oxa-3,10,17,24tetraaza-29 thiopentacyclo[24,2,1,112,15,04,9,018,23]triaconta-5,7,9(4),10,12,14,16,18,20,22,26,28-dodecaene chloroform disolvate// Acta Cryst., 2010, E66, o660-o661.

5. N,N’-Bis(2-aminophenyl)-3,4-diphenylthiophene-2,5-dicarboxamide acetonitrilesolvate// Acta Cryst., 2010, E66 (4), o793

6. Tautomeric equilibria of para-bromophenyl substituted arylhydrazones of  b-diketones//  Journal of Molecular Structure, 2011, Volume 1006, lssues 1-3.

7. 3-(para-Substituted phenylhydrazo)pentane-2,4-diones: Physicochemical and solvatochromic properties// Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 219 (2011) 159–165.

8. New cobalt(II) and nickel(II) complexes of 2-hydroxy-benzyl derivatives of 4-aminoantipyrine// Polyhedron, (2012) V.44 İ. 1, P.72–76.

9. A hexanuclear metallacrown palladium(II) cluster derived from 2-mercaptoethanol// Inorg. Chem. Commun. 29 (2013) 37–39.

10. Crystal structure of rac-(3aR*,9aS*)-4,4,4-trichloro-1,2,3,3a,4,9a-hexahydro-4k5,9k4-cyclopenta[4,5][1,3]tellurazolo-[3,2-a]pyridine// Acta Cryst., 2015,  E71, o598–o599

11. An unusually stable pyridine-2-selenenyl chloride: structure and reactivity// Struct Chem., (2016) 27:1733–1741.

12. Молекулярная и кристаллическая структура 1-(4-фтор-фенил)-1,4-дегидро-5h-тетразол-5-тиона и его комплекса с кадмием(II)// Жур. Струк. Хим., 2018, №7, 1717-1722.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı