12-05-2020
 

Heydər Əliyev yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin özü kimi əbədidir

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın bütün inkişaf və tərəqqi yollarını öz dühası ilə işıqlandırdı. Milli ideologiyamızın və müstəqilliyimizin baş memarı oldu. XX əsr Azərbaycan tarixinin əlli ilindən çoxu Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, onun quruculuq fəaliyyəti ilə sıx bağlıdır. 
Heydər Əliyev yeni Azərbaycanın qurucusudur. O, bu quruculuq işinə hələ 1969-cu ildə Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlməmişdən əvvəl - XX əsrin 40-cı illərində başlamışdır. Azərbaycan tarixinin 35 illik dövrü ulu öndərin adı ilə bağlıdır. O, bu illər ərzində Azərbaycana görə məsuliyyəti bir vətəndaş kimi öz çiyinlərində daşımış, ölkəsi və xalqı ilə birlikdə ağır və çətin sınaqlardan keçmiş, müstəqil respublika, onun bugünkü gerçəkliklərini yaratmış, işıqlı gələcəyin təməlini qoymuşdur. Bütün bu illər ərzində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatının dirçəlişi onun adı ilə bağlıdır.
XX əsrin axırında Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin dirçəldilməsi, dönməz xarakter almış müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ölkənin qətiyyətlə irəliyə doğru hərəkət etməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuşdur. Çağdaş Azərbaycan dövlətini qurmaq missiyasına ümummilli lider Heydər Əliyev "Öz ömrümün qalan hissəsini də xalqıma bağışlayıram" - söyləməklə başlamışdı. Azərbaycanın müstəqilliyi Tanrının xalqımızın gələcəyinə verdiyi bir şans, istək və arzularına açdığı yol idi və nə yaxşı ki, Heydər Əliyev kimi böyük mütəfəkkir bu şansdan istifadə edərək xalqını da öz arxasınca bu yolla apara bildi, xalq isə seçdiyi, ümidvar olduğu öndərin bu tarixi quruculuq missiyasından azadlığını və liderini qazandı. Yeni dövlətçiliyin ən yeni tarixi də məhz həmin andan yazılmağa başladı. Tarixi yaradan da, yazan da Heydər Əliyev özü idi. Biz ancaq müşahidələrimizi söyləyə və yaza bilirik. Böyük Heydər Əliyevin fiziki itkisi ilə barışmaq mümkün deyil. Bu gün onun bizimlə birlikdə olmamasından nə qədər acılar duysaq da, hər halda, təsəlli də bir o qədər böyükdür.
Heydər Əliyev yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin özü kimi əbədidir. Bu, yalnız siyasətçilərin, toplumun düşüncəsi deyil, zamanın qənaətidir! Azərbaycan xalqı əsrlər boyu bir-birindən ağır tarixi sınaq-lardan keçib və öz müqəddəratını şərəflə həll edib. Millətin mübarizələrlə zəngin tarixində qazancı da, itkisi də azadlıq idealı kimi böyük olub. İyirminci yüzilin əvvəllərində olduğu kimi, sonlarında da hadisələrin və qərarların arxasında millətin qüruru dayanmışdı. Sovetlər birliyinin dağılması ilə bir arada Azərbaycanın qürur və qətiyyət sahibləri bütün vəziyyətlərdə reallığı nəzərə alaraq öz düşüncəsilə, iradəsilə hərəkət edərək ürək sözünü dedi. Xalq 1993-cü ildə Heydər Əliyevin yenidən özünün alternativsiz rəhbəri olaraq ali hakimiyyətə qayıtmasını tələb edəndə nə qədər ağılla, təmkinlə hərəkət etmişdisə İlham Əliyevin şəxsində öz yeni prezidentini - yeni liderini seçəndə də o səviyyədə mübarizlik, müdriklik göstərdi. İlk mərhələdə Azərbaycan xalqı dövlətçiliyin xilaskarının missiyasından lazımınca bəhrələnərək öz varlığını, vətənin müstəqilliyini qorudu və milli dövlətini qurdu.


Heydər Əliyev yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin özü kimi əbədidir


Səkinə Mirzəliyeva, 
Bakı Dövlət Universitetinin Fiziki və kolloid kimya kafedrasmın dosenti, 
"İlin müəllimi" medalı mükafatçısı

Digər yazılar

Akademik Rəfiqə xanım Əliyevanın anadan olmasının 88-ci ildönümüdür

BDU-nun daha iki məzunu MİQ müsabiqəsində yüksək nəticə göstərib

Microsoft Teams platformasında online rejimdə Kimya fakültəsinin növbəti Elmi Şurası keçirilmişdir

Analitik kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Üzvi kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Fiziki və kolloid kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının məqaləsi Journal of Molecular Structure (impakt faktor 2.1) jurnalında dərc olunub

Kimya fakültəsində Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib

Kimya Fakültəsi THT-28 may -Tariximizin şanlı səhifəsi

Onlaine rejimində növbəti Elmi Şura keçirilmişdir

Kimya fakültəsi professor Qasım Hüseynovu 80 illik münasibətilə təbrik edir

BDU-nun Kimya fakültəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR" mövzusunda tələbələrin I virtual Elmi konfransı öz işini yekunlaşdırıb

BDU-nun Kimya fakültəsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR" mövzusunda tələbələrin I virtual Elmi konfransını keçirir

Kimya fakültəsinin dekanlığın online rejimdə iclası keçirilib

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının "Molecules" jurnalında məqaləsi çap olunmuşdur

Heydər Əliyev yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin özü kimi əbədidir