19-06-2020
 

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının məqaləsi Journal of Molecular Structure (impakt faktor 2.1) jurnalında dərc olunub

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Kimya fakültəsində yeni yaradılan Sənaye Kimyası Laboratoriyasının əməkdaşları Ələkbər Hüseynzadə və Hacı Vahid Axundzadənin professor Ülviyyə Həsənovanın rəhbərliyi altında, İtaliyanın Pavia, Fransanın Lorraine və Tunisin Carthage Universiteti ilə birgə çalışdıqları "Synthesis, crystal structure and antibacterial properties of 6-methyl-2-oxo-4-(quinolin-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate" ("6-metil-2-okso-4-(xinolin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-5-karboksilatın sintezi, kristal quruluşu və antibakterial xassələri") adlı elmi-tədqiqat işi Journal of Molecular Structure (impakt faktor 2.1) jurnalında dərc olunub.

Məqalə yeni bioloji-aktiv dihidropirimidinlər sinfinə aid olan birləşmənin sintezi, quruluşunun X-ray metodu və Hirshfeld səth analizi ilə tədqiqinə həsr olunub. Bundan əlavə, sintez olunan birləşmənin antibakterial aktivliyi 3 müxtəlif bakteriyaya (S. aureus, P. aeruqinosa, E. coli) qarşı öyrənilmiş və məlum antibiotiklərin (sefotaksim və seftriakson) aktivliyi ilə müqayisə edilib. Tədqiqat zamanı müəyyən olunub ki, yeni sintez olunan dihidropirimidinin antibakterial aktivliyi qeyd olunan hər iki antibiotikdən yüksəkdir.

Məqaləni oxumaq üçün linkə keçid edə bilərsiniz:

https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2020.128581

Digər yazılar

BDU-nun daha iki məzunu MİQ müsabiqəsində yüksək nəticə göstərib

Microsoft Teams platformasında online rejimdə Kimya fakültəsinin növbəti Elmi Şurası keçirilmişdir

Analitik kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Üzvi kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Fiziki və kolloid kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Ümumi və qeyri-üzvi kimya kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası kafedrasının virtual iclasında magistrantların dissertasiya işlərinin ilkin müzakirəsi həyata keçirilib

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının məqaləsi Journal of Molecular Structure (impakt faktor 2.1) jurnalında dərc olunub

Kimya fakültəsində Milli Qurtuluş Gününə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib

Kimya Fakültəsi THT-28 may -Tariximizin şanlı səhifəsi

Onlaine rejimində növbəti Elmi Şura keçirilmişdir

Kimya fakültəsi professor Qasım Hüseynovu 80 illik münasibətilə təbrik edir

BDU-nun Kimya fakültəsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR" mövzusunda tələbələrin I virtual Elmi konfransı öz işini yekunlaşdırıb

BDU-nun Kimya fakültəsi Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci ildönümünə həsr olunmuş "KİMYA: NƏZƏRİ VƏ TƏTBİQİ TƏDQİQATLAR" mövzusunda tələbələrin I virtual Elmi konfransını keçirir

Kimya fakültəsinin dekanlığın online rejimdə iclası keçirilib

Kimya fakültəsinin əməkdaşlarının "Molecules" jurnalında məqaləsi çap olunmuşdur

Heydər Əliyev yaratdığı müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin özü kimi əbədidir

Prof. Alosmanov Rasim Mirəli oğlu Türkiyənin Elmi-texniki tədqiqatlar şurasının (Tübitak) Elmi təqaüdlər və qrantlar departamenti tərəfindən elan olunan layihənin qalibi oldu