18-01-2021
 

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

İş telefonu: (+994)517586185

E-mail: alibalaliyev@gmail.com

 

 

 

 

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Əlibala Rasim oğlu Əliyev, 13.01.1996-cı il tarixində Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 2013-ci ildə Bakı şəhəri Heydər Əliyev adına liseyi bitirmiş, Bakı Dövlət Universitetinin Kimya ixtisasına qəbul olmuşdur. 2017-ci ildə Bakı Dövlət Universitetini bitirmişdir. 2017-2019-cu il tarixində  Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsinin “Kompozisiya materialları kimyası” ixtisası üzrə magistratura təhsili almışdır. Magistratura üzrə təhsil aldığı müddətdə  Erasmus İCM+ qrant layihəsinin qalibi olmuş və layihə çərçivəsində ikinci kursun yaz semestri müddətində təhsilini Türkiyənin Yıldız Texnik Universitetində davam etdirmişdir. 2020-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsində “Nanokimya” ixtisası üzrə doktorantdır. 15.10.2018-ci il tarixindən etibarən Bakı Dövlət Universitetində işləyir.

TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

2013-2017 – Bakalavr, Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi

2017-2019 – Magistr, Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi “Kompozisiya materialları kimyası”

2020-  Doktorant, Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi “Nanokimya” ixtisası

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2018 - Bakı Dövlət Universiteti, Kimya fakültəsi, Üzvi kimya kafedrası, laborant

2019 - Bakı Dövlət Universiteti, Nanoaraşdırmalar mərkəzi, laborant

2020 - Bakı Dövlət Universiteti, Sənaye kimyası laboratoriyası, kiçik elmi işçi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Cərrahi məqsədlərlə tətbiq olunan tibbi torların müxtəlif nanohissəciklərlə modifikasiyası, Biouyumlu polimerlərin kalsium tərkibli nanohissəciklərlə modifikasiya olunaraq yeni nanokompozitlərin sintezi, Mayelərin məsaməli mühitdə axın dinamikasının modelləşdirilməsi, suyun desalinasiyasında istifadə olunan yeni polimer kompozitlərin sintezi.

2019-cu ildə "Nanodesal" mövzusunda startapı İnformasiya və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin nəzdində I2B platformasında "İdeyadan biznesə" http://www.i2b.az/ru/view/news/121/platforma-i2b-ot-idei-k-biznesu şəhər turunda birinci yeri tutdu http://eth.bsu.edu.az/az/news/bdunun_tlblri_i2bdeyadan_biznes_layihsind_qalib_olublar.

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı