18-01-2021
 

Axundzadə Hacı Vahid

Telefon nömrəsi: (+99455)9698234

E-mail: hacivahidd@gmail.com, v.axundzada@irp.science.az

https://www.researchgate.net/profile/Haji_Vahid_Akhundzada

https://scholar.google.com/citations?user=_oC2_zwAAAAJ&hl=ru

 

 

 

QISA MƏLUMAT

24.07.1992-ci ildə Bakı ş. anadan olub.

TƏHSİLİ

01.04.2017-01.04.2020     -    AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu, doktorantura təhsili, nüvə kimyası ixtisası

18.09.2017- 12.07.2018    -    Claude Bernard Lyon 1 Universiteti, M-2 magistr təhsili, „Synthesis, Catalysis and Sustainable Chemistry“ ixtisası, supervisor: prof. Stephane Guy

15.09.2014 - 28.06.2016   -    Sumqayıt Dövlət Universiteti, magistr təhsili  “Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası” ixtisası

15.09.2010 – 27.06.2014  -     Bakı Dövlət Universiteti, bakalavr təhsili, “Kimya mühəndisliyi” ixtisası

1999-2010                                BMLK 200 saylı orta məktəb

İŞ TƏCRÜBƏSİ

21.02.2019 - indiyə qədər  -  Bakı Dövlət Universiteti, Sənaye Kimyası  Tədqiqat  Laboratoriyası, kiçik elmi işçi

27.04.2015 - indiyə qədər  -  Radiasiya Problemləri İnstitutu, “Polimerlərin Nüvə Kimyası və Texnologiyası” laboratoriyası, kiçik elmi işçi

01.02.2018 - 01.07.2018     -  İnstitute Lumiere Matiere, MNP Group, internship

BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAK

1.   I Форум стран СНГ по химии и химической технологии, Россия, Москва, 2018

2.  12th International Conference Nuclear and Radiation Physics, September (2017), Almaty, Republic of  Kazakhstan

3.  11th International Conference Nuclear and Radiation Physics, September (2016), Almaty, Republic of  Kazakhstan

4.  10th International Conference Nuclear and Radiation Physics, September (2015), Almaty, Republic of Kazakhstan

ElMİ MARAQ DAİRƏSİ

Polimer kimyası, üzvi sintez, nanokimya, litoqrafiya, kimyəvi qravüra, optik dalğaqəbuledicilər

SERTİFİKATLAR

1) 2019 - SOCAR-ın “ən yaxşı dissertasiya mövzusu” həvəsləndirici qrant mükafatının qalibi

2) 2018 – AMEA Rəyasət Heyətinin “Fəxri fərman”ı

3) 2017 – Fransa Səfirliyinin “Campus France” təqaüdü

4) NEO Certificate (Laboratory Safety Certificate) Fransa

LAYİHƏLƏR

  1. γ -şüalarla stimullaşdırılma üsulu il ə elastomer materialların alınması və onların struktur, optik v ə mexaniki xass ələrinin tədqiqi, (EİF-KETPL-2015-1(25) ) Beynəlxalq Layihə, Fransa, CNRS-IRDEP

XARİCİ JURNALLARDA ÇAP OLUNMUŞ ELMİ ƏSƏRLƏR (2020)

  1. E. Demir, M.N. Mirzayev, H.N. Akhundzada et al., Effects of high-energetic 3He+ ion irradiation on tungsten-based composites,  Vacuum, 2020, 10993, DOI: 10.1016/J.VACUUM.2020.109934
  2. R.F. Khankishiyeva, H.N. Akhundzada et al., COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECT OF GAMMA-RADIATION ON THE STRUCTURAL AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF NITRILE-BUTADIENE RUBBER FILLED WITH DIFFERENT NANOMETAL OXIDES,  Journal  of Problems of Atomic Science and Technology, 2020
  3. R.F. Khankishiyeva, H.N. Akhundzada et al., EFFECT OF GAMMA IRRADIATION ON THE CROSSLINKING PROCESS OF NITRILE- BUTADIENE RUBBER WITH TRIAZINE AND MALEIC COMPOUNDS, Journal of Optoelectronic and Biomedical Materials, 2020, DOI: 10.13140/RG.2.2.28544.66560
  4. Synthesis, crystal structure and antibacterial properties of 6-methyl-2-oxo-4-(quinolin-2-yl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate, Journal of Molecular Structure, 2020, DOI10.1016/J.MOLSTRUC.2020.128581

 

Digər yazılar

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Nağıyev Farid Nadir oğlu

Mahmudova Natəvan İbrahim qızı

SADIXOVA NURLANA DİLQƏM qızı

Hacıyeva Sərvinaz

Ağayev Mircavid

Axundzadə Hacı Vahid

Əliyev Əlibala Rasim oğlu

Cəfərova Yeganə Kərim qızı

Hacıyev Sərdar Məhəmməd oğlu

Məmmədova Səadət Osman qızı

Şükürova Güntəkin Mirələm qızı

Mustafayeva Kəmalə Zirəddin qızı

Rəhimova Aysel Ruflan qızı

Həsənova Zivər Tofiq qızı

Səminə Sultanova Qeys qızı

Qurbanova Təranə Rəcəb qızı

Şixəlibəyli Şahlar Şövkət oglu

İsmiyev Arif İdris oğlu

Əsgərov Rizvan Kamil oğlı