29-05-2021
 

Kimyanın tədrisi metodikası kafedrası onlayn seminar keçirib

29.05.2021-ci il tarixində Kimya fakültəsinin Kimyanın tədrisi metodikası kafedrası Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə "IV yarımqrup elementlərinin interaktiv tədrisi" mövzusunda elmi seminar keçirilib. Seminar Kimya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri İsa İsayevin moderatorluğu ilə baş tutub. Məruzəçi Kimya fakültəsi Kimyanın Tədrisi Metodikası kafedrasının dosenti Kamil Haqverdiyev olmuşdur. Kamil Haqverdiyev "IV yarımqrup elementlərinin interaktiv tədrisi"  mövzusunda çıxış edərək tələbələrə ətraflə məlumat verib. Seminarda ikinci kurs   tələbələri Zenfira Hüseynova, Sevda Həsənova, Fərəh Kərimli, Əli Qədirli, Əziz Nuriyev, Almaz Həmzəyeva, Sevinc Həsənova, Şirinxanım Beydiyeva müzakirədə aktiv iştirak etmişdilər Elmi seminar tələbələrin çox saylı suallarının cavablandırılması ilə yekunlaşmışdır.

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB