08-06-2021
 

Kimya fakültəsinin kollektivinə ağır itki üz vermişdir

Kimya fakültəsinin kollektivinə ağır itki üz vermişdir. Üzvi kimya kafedrasınının baş laborantı, kollektivimizdə böyük rəğbət qazanmış, tələbələrin sevimlisi olmuş Sevda xanımın vaxtsız vəfatı xəbərini sonsuz kədər və təəssüf  hissi ilə paylaşırıq.  Sevda Nəriman qızı Zeynalova -1952- ci il 10 fevral tarıxındə  Azərbaycanın Fizuli şəhərində anadan olumuşdur. 1968-ci ildə  S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Univrtsitetinin (Bakı Dövlət Universiteti) kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1973-cü ildə kimyaçı-kimya müəllimi ixtisası üzrə universiteti bitirmişdir. 1977-ci ildən kimya fakültəsi üzvi kimya kafedrasında böyük laborantı vəzifəsində işləmişdir. Sevda xanım işlədiyi müddətdə universitetin və fakültənin içtimai həyatında aktiv iştirak etmiş,üzərinə düşən vəzifəni məsuliyyətlə və layiqincə  yerinə yetirmişdir. Dərin kədər və hüzn hissi ilə əzizlərinə və yaxınlarına baş sağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin.

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB