11-06-2021
 

Professor Eldar Əhmədovu 70 illik yubileyi münasibətilə təbrik edirik!

Bakı Dövlət Universitetinin

Kimya fakültəsi

«Fiziki və kolloid  kimya» kafedrasinin müdiri

kimya elmlər doktoru, professor, Eldar İsa oğlu Əhmədova

Hörmətli Eldar müəllim!

Sizə  Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinin çoxsaylı kollek­ti­vi­nin,­ professor-müəllim heyətinin və tələbələrinin ən səmimi salamlarını yetirir və anadan olmağınızın 70 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirik.

Siz elmin zirvələrinə özünüzün gərgin əməyiniz və xüsusi istedadınızla ucalmısınız. Doğulduğunuz  kənddən Bakı Dövlət Universiteti kimi elm və təhsil mərkəzinə qədər böyük bir həyat yolu keçmişsiniz. Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə  bitirib 1973-cu ildə Fiziki  kimya ixtisası üzrə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin aspiranturasına qəbul olmuş və 1977-cı ildə  namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 2004-ci ildə isə kimya elmləri doktoru elmi dərəcəlsi almısınız, 2006-cı ildən isə professor, 2003-cü ildən “Fiziki və kollid kimya kafedrasının müdirisiniz. Siz 1977-ci ildən BDU-nun Kimya fakültəsində mühəndis, kiçik elmi işçi, assistent, dosent vəzifələrində işləmiş, 1993-1999-cü illərdə kimya fakültəsinin dekan müavini, 1999-2006-cu illərdə isə dekanı kimi şərəfli bir yol kecmisiniz.

Sizin iki yüzə  qədər əsəriniz, o cümlədən 10 dərslik və dərs vəsaitiniz, 2 patent və 2 monoqrafiyanız xalqa əsl xidmətin göstəriciləridir. Sizin rəhbərliyinizlə 9 nəfər elmlər namizədi, 10- dan çox magistr hazırlanmışdir.

Əziz Eldar müəllim!

Sizin Fiziki və kolloid  kimya elmi sahəsində göstərdiyiniz çoxşaxəli fəaliyyətiniz, apardığınız tədqiqat işləri, çoxsaylı əsərləriniz Sizi böyük bir alim kimi tanıtmışdır. Buna görə də Kimya fakültəsinin kollektivinin Sizə xüsusi hörməti və ehtiramı vardır. 50 illik elmi-pedaqoji fəaliyyətiniz Sizi tələbələrin də sevimlisi etmişdir

Hörmətli Eldar  müəllim!

Sizin fədakar elmi fəaliyyətiniz və əməyiniz  hədər getməmişdir.  Siz 2009-cu ildə «Əməkdar müəllim» fəxri adına layiq görülmüş, 2019-cu ildə 3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni, "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" Azərbaycan Respublikasının Yubiley Medalı ilə təltif edilmişsiniz. Bu dövlətimizin Sizin elmi fəaliyyətinizə böyük diqqəti, yorulmaz fəaliyyətinizə verilən qiymətdir

Hörmətli Eldar müəllim!

Bir daha Sizi yubiley münasibətilə təbrik edir, Azərbaycan kimya elminin daha da inkişafı naminə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və yorulmaz fəaliyyət arzu edirik.

Dərin hörmətlə :

BDU-nun kimya fakültəsinin

dekanı                                                                                                                                                                                                                                          prof. Abdulsəyid Əzizov

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB