12-06-2021
 

"Müasir gənclik və sosial media" adlı onlayn tədbir keçirilmişdir.

12.06.2021-ci il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya, Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika və Mexanika-riyaziyyat fakültələri Tələbə Gənclər Təşkilatlarının ortaq təşkilatçılığı ilə "Müasir gənclik və sosial media" adlı onlayn tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Röya Abbasova, Kimya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Əli Qədirli və Mexanika-riyaziyyat fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının sədr müavini Sevinc Pənahova müasir gəncliyimizə sosial medianın təsiri, İkinci Qarabağ müharibəsində gənclərimizin sosial media müharibəsində aktiv iştirakı və onların formalaşmasında müsbət və mənfi təsirindən danışmışdır. Tədbir işktirakçıların müzakirəsi ilə yekunlaşmışdır.

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB