23-06-2021
 

Kimya fakültəsinin kollektivinə ağır itki üz vermişdir

Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin kollektivinə ağır itki üz vermişdir. "Kimyanın tədrisi metodikası" kafedrasınının müəllimi, kollektivimizdə böyük rəğbət qazanmış, tələbələrin sevimlisi olmuş  Nabir  müəllimin vaxtsız vəfatı xəbərini sonsuz kədər və təəssüf  hissi ilə paylaşırıq. Məmmədov Nabir Vəli oğlu 11.04.64-cü ildə kecmiş Ermənistan SSR Spitak rayonunda  anadan olub. 1980-ci ildə  Qursalı kənd orta məktəbi bitirib. O, 1981–ci ildə BDU-nun Kimya fakültəsinə daxil olmuş, 1987-ci ildə Leninqrad Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1988-ci ildən BDU–da kimya fakültəsində "Qeyri-üzvi kimya" kafedrasında baş laborant işləyib. 1992-1995-ci illərdə həmin kafedranın aspirantı olub. 1995-ci illdən "Kimyanın tədrisi metodikası" kafedrasında laboratoriya müdiri işləyib. 2003–ci ildən həmin kafedrada müəllim vəzifəsində işləyib. Nabir müəllim işlədiyi müddətdə universitetin və fakültənin içtimai həyatında aktiv iştirak etmiş, üzərinə düşən vəzifəni məsuliyyətlə və layiqincə yerinə yetirmişdir. Dərin kədər və hüzn hissi ilə əzizlərinə, yaxınlarına səbr diləyir, baş sağlığı veririk. Məkanı cənnət, ruhu şad olsun. Əziz xatirəsi həmişə bizimlədi.

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB