18-11-2021
 

“Tələbə Gənclər Təşkilatı qazandırır” adlı tədbir keçirilib

Bakı Dövlət Universitetinin Fizika və Kimya fakültələrinin Tələbə Gənclər Təşkilatlarının (TGT) təşəbbüsü ilə 17 noyabr - Beynəlxalq Tələbə Günü münasibətilə “Tələbə Gənclər Təşkilatı qazandırır” adlı tədbir keçirilib.

Tədbirin moderatoru Kimya fakültəsinin 1-ci kurs tələbəsi Mehriban Ağabəyli Beynəlxalq Tələbə gününün tarixi ilə bağlı ətraflı məlumat verib. Kimya fakültəsinin TGT sədri Əli Qədirli çıxışında Tələbə Gənclər Təşkilatının tələbələrin özünü inkişafına olan təsirindən və təşkilatın strukturundan bəhs edib. Daha sonra Fizika fakültəsi TGT sədri Təranə Məmmədova BDU-da tələbə təşkilatları və könüllülük fəaliyyətinin çoxşaxəli tədbirlərindən bəhs edib, tələbə gənclərin ölkəmizin ictimai həyatındakı roluna diqqət çəkib.

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB