29-11-2021
 

"Söz adamları ilə görüş"

29.11.2021-ci il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının idarə heyətinin üzvü İsmayılova Cahanın təşəbbüsü ilə Nizami Gəncəvi ilinə həsr olunmuş, "Söz adamları ilə görüş" layihəsinin növbəti görüşü baş tutmuşdur. Görüşün qonağı Azərbaycan yazıçısı Elbrus Kəlbiyev olmuşdur.  Tədbirdə Cahan İsmayılova layihə və yazıçı Elbrus Kəlbiyev haqqında məlumat vermişdi. Elbrus Kəlbiyev öz həyat və yaradıcılığı, əsərləri haqqında məlumat vermiş, "Şahmat qaydaları ilə qətl", "Ölülərin pıçıltısı", "Kobranın ölüm rəqsi" və "Şeytan ruhunun ləpiri" kitablarını imzalayaraq tələbələrə hədiyyə etmişdir. Yazıçı tərəfindən tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılmışdır. Tədbirin sonunda Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Əli Qədirli çıxış edərək yazıçıya və layihə rəhbərinə təşəkkürünü bildirmişdir. 

Digər yazılar

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KİMYA FAKÜLTƏSİNDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“NARKOMANİYAYA YOX DEYƏK!” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA İLİ" ÇƏRCİVƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

KİMYA FAKÜLTƏSİNDƏ NÖVBƏTİ USTAD DƏRSİ KEÇİRİLİB

AZƏRBAYCAN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İNSİTİTUTU İLƏ GÖRÜŞ

KÖNÜLLÜLƏRİMİZ DAUN SİNDROMLU ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞÜBLƏR

“ANALİTİK KİMYA” KAFEDRASINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"RADİASİYA KİMYASI" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"XARIBÜLBÜL" ADLI RƏSM SƏRGİSİ KEÇİRİLİB

“KİMYANIN TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI”NDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏNİN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

APREL DÖYÜŞLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB

TƏLƏBƏLƏRİMİZ II FƏXRİ XİYABANI ZİYARƏT EDİBLƏR