06-12-2021
 

Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası "Alternativ enerji mənbələri "mövzusunda elmi seminar keçirtmişdir

Tələbə Elmi Cəmiyyətin təşəbbüsü ilə 5 dekabr 2021-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrası "Alternativ enerji mənbələri "mövzusunda elmi seminar keçirtmişdir.

Elmi seminarda kafedrada 1-ci kursdan elmi tədqiqatla məşğul olan 4-cü kurs tələbəsi Mahmud Musazadə ən çox istifadə olunan alternativ enerji mənbələrindən, onların bərpa olunan enerji mənbələrindən fərqləri haqqında tələbələri maarifləndirmiş, ölkəmizin bu sahədə potensialı barədə məlumat vermişdir.

Daha sonra Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri İbrahim Məmmədov mövzu barədə əlavələrini qeyd etmiş, tələbələrlə qarşılıqlı müzakirə apardıqdan sonra, seminar sualların cavablandırılması ilə sonlandırılmışdır.

Digər yazılar

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KİMYA FAKÜLTƏSİNDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“NARKOMANİYAYA YOX DEYƏK!” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA İLİ" ÇƏRCİVƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

KİMYA FAKÜLTƏSİNDƏ NÖVBƏTİ USTAD DƏRSİ KEÇİRİLİB

AZƏRBAYCAN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İNSİTİTUTU İLƏ GÖRÜŞ

KÖNÜLLÜLƏRİMİZ DAUN SİNDROMLU ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞÜBLƏR

“ANALİTİK KİMYA” KAFEDRASINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"RADİASİYA KİMYASI" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"XARIBÜLBÜL" ADLI RƏSM SƏRGİSİ KEÇİRİLİB

“KİMYANIN TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI”NDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏNİN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

APREL DÖYÜŞLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB

TƏLƏBƏLƏRİMİZ II FƏXRİ XİYABANI ZİYARƏT EDİBLƏR