22-12-2021
 

“Elm və Əyləncə 4” adlı tədbir keçirilib

Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyəti dahi kimyaçı alim Yusif Məmmədəliyevin  anadan olmasının 116 illiyinə həsr olunmuş “Elm və Əyləncə 4” adlı tədbir keçirilmişdir. Tədbirdə Kimya fakültəsinin dekan vəzifəsini icra edən Fuad Kərimli açılış nitqi ilə çıxış edərək tədbirin təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirmişdir. Neft Kimyası və Kimya Texnologiyası kafedrasının müdiri professor İbrahim “Məmmədov Yusif Məmmədəliyev və onun Azərbaycanın neft sənayesində rolu” adlı məruzə ilə çıxış etmişdir.

Sonra Kimya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Əli Qədirli “Fil dişi” reaksiyasını, III kurs tələbəsi Həsənova Sevinc “Berlin və Tirunbul abısı” reaksiyasını, III kurs tələbəsi İsayev İsa “sehirli çubuq” reaksiyasını, III kurs tələbəsi Hüseynova Zenfira “qızıl yağışı” reaksiyasını, III kurs tələbəsi Həsənova Sevda “soyuq alov” reaksiyasını, II kurs tələbəsi Hüseynov İlqar “yanardağ” reaksiyasını, III kurs tələbəsi Qədirova Zeynəb “ağrısız kəsiklər” reaksiyasını nümayiş etdirmişlər.

Tədbirdə həmçinin “Torpağın səsi” və “Xudayar təsnifi” musiqili çıxışları ilə Babək Rzayev, “Almost there” musiqili çıxışı ilə kimya fakültəsi I kurs tələbəsi Ağabəyli Mehriban, “Tələbə” musiqili çıxışı ilə Heydarov Əli, “Naz eləmə” rəqs kompozisiyası ilə Hacıyev Elvin və Qasımlı Yasəmən çıxış etmişdir.

Digər yazılar

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KİMYA FAKÜLTƏSİNDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“NARKOMANİYAYA YOX DEYƏK!” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA İLİ" ÇƏRCİVƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLİB

KİMYA FAKÜLTƏSİNDƏ NÖVBƏTİ USTAD DƏRSİ KEÇİRİLİB

AZƏRBAYCAN QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ İNSİTİTUTU İLƏ GÖRÜŞ

KÖNÜLLÜLƏRİMİZ DAUN SİNDROMLU ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞÜBLƏR

“ANALİTİK KİMYA” KAFEDRASINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"RADİASİYA KİMYASI" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"XARIBÜLBÜL" ADLI RƏSM SƏRGİSİ KEÇİRİLİB

“KİMYANIN TƏDRİSİ METODİKASI KAFEDRASI”NDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏNİN ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

APREL DÖYÜŞLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏDBİR KEÇİRİLİB

TƏLƏBƏLƏRİMİZ II FƏXRİ XİYABANI ZİYARƏT EDİBLƏR