22-04-2022
 

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

21 aprel 2022-ci il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakultəsi "Üzvi kimya" kafedrasında professor Namiq Şıxaliyevin "Üzvi sintezin əsas prinsipləri" mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir.

Məruzəçi ilk olaraq üzvi kimyada mərhələli sintezləri həyata keçirmək üçün lazım olan bilik və bacarıqların tələbələrdə kifayət qədər formalaşmadığını bildirmiş, buna səbəb seminar dərslərində bu tip sintezlərin əlverişli yollarla həyata keçirilməsini tam olaraq tələbələrə aşılanmamasını göstərmişdir. Məhz buna görə də məruzəçi tərəfindən mərhələli sintezləri həyata keçirtmək üçün lazım olan əsas reaksiya və üsulların təsnifatını tərtib etmiş və şərti olaraq onları 10 hissəyə ayırmışdır. Məruzəçi bu seminarda on bölmədən altısı haqqında ətraflı məlumat vermiş və bu zaman istfiadə edilən 40 reaksiyanın xüsusiyyətlərini və onlar əsasında sintezlərdə istifadə qaydalarının izahını vermişdir. Məruzəçi hər bölmə üzrə konkret misallar üzərində göstərilən üsul və reaksiyaların tətbiqini göstərmiş və sintezi çətin hesab edilən reaksiyaların əslində çox sadə mərhələlərdən ibarət olduğunu bir daha göstərmişdir.

Məruzəci iştirakçıların suallarına ətraflı cavab vermişdir.

Digər yazılar

BDU-DA NARKOMANİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İLƏ BAĞLI TƏDBİR

FAKÜLTƏ KÖNÜLLÜLƏRİ TƏLTİF OLUNDU

KİMYAÇILAR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB