22-04-2022
 

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Kimya fakültəsinin Tələbə Gənclər Təşkilatı(TGT)  və Heydər Əliyev muzeyinin təşkilatçılığı ilə "Ümummilli liderimiz və Azərbaycanda multikulturalizm modeli" adlı tədbir keçirilib.

Əvvəlcə Dövlət himni səsləndirilib və Ümummilli liderin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Kimya fakültəsinin dekan müavini Taleh Qəhrəmanov qeyd edib ki,  Azərbaycanda tarix boyu müxtəlif mədəniyyətlərin, dinlərin, millətlərin, etnik qrupların nümayəndələri qarşılıqlı hörmət şəraitində bir ailə kimi yaşayıb. Çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkəmizdə bu gün dini etiqad azadlığı tam şəkildə təmin edilir və bütün dinlərin, xalqların, etnik qrupların nümayəndələri eyni hüquqlara malikdirlər. Ölkəmizdə tolerantlıq və multikulturalizm mühitinin yaradılması Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Müasir dövrdə Azərbaycan özünün multikulturalizm siyasəti və bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərlə dünya dövlətlərinə nümunədir.

BDU-nun Heydər Əliyev Muzeyinin əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Afət Seyidzadə, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Aygün Xəlilqızı, Kimya fakültəsinin TGT sədri Əli Qədirli, III kurs tələbəsi Aysel Məmmədova çıxışlarında Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın tarixən sahib olduğu tolerantlıq ənənələrini və multikulturalizm dəyərlərini daha yüksək hüquqi və siyasi müstəviyə qaldırdığını qeyd ediblər. Çıxışlarda Azərbaycanda multikulturalizm ənənələrinin qorunması və güclənməsində Heydər Əliyev Fondunun xüsusi rol oynadığı vurğulanıb.

Digər yazılar

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZ VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM MODELİ

AKADEMİK VAQİF FƏRZƏLİYEVLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

"BİZ DƏ HAMI KİMİYİK" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB