27-04-2022
 

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

27 aprel 2022-ci il tarixində Kimya fakültəsində Fiziki və kolloid kimya kafedrasının dissertantı Aynur İsgəndərovanın “Modifikasiya olunmuş HZSM-5 seolit katalizatorları iştirakında benzolun etanolla selektiv alkilləşməsi” mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir.

Aynur İsgəndərova təqdimatında modifikasiya olunmuş HZSM-5 seolit katalizatorların turşu, tekstur, fiziki-kimyəvi xassələrinin katalizatorun katalitik aktivliyi, seçiciliyi və stabilliyi arasında qarşılıqlı əlaqə, modifikasiya olunmuş HZSM-5 seolit katalizatorları iştirakında benzolun etanolla alkilləşmə prosesinin ümumi qanunauyğunluğu haqqında məlumatları auditoriyanın diqqətinə çatdırmışdır. O cümlədən, məruzəçi çıxışında Bakı Dövlət Universitetində Fiziki və kolloid kimya kafedrasına görülən işlərdən bəhs etmişdir.  

Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmış, mövzu ətrafında maraqlı müzakirələr həyata keçirilmişdir.

Digər yazılar

BDU-DA NARKOMANİYAYA QARŞI MÜBARİZƏ İLƏ BAĞLI TƏDBİR

FAKÜLTƏ KÖNÜLLÜLƏRİ TƏLTİF OLUNDU

KİMYAÇILAR BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSDA

ESMİRA EYYUBOVANIN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

“KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI” RESPUBLİKA ELMİ KONFRANS

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

İNTERAKTİV TƏLİM MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

“LET’S TALK TOGETHER” CONVERSATİONU KEÇİRİLİB

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

SAĞLAM QİDALANMA VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ FORUMU

"İNSANLIĞIN BİLİNMƏYƏN TƏRƏFİ" ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

KOMANDAMIZI TƏBRİK EDİRİK!

"NƏ? HARADA? NƏ ZAMAN?" İNTELLEKTUAL YARIŞI

AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

ELMİ ŞURASININ NÖVBƏTİ İCLASI KEÇİRİLİB

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB

"ŞUŞA, SƏN AZADSAN!" ADLI TƏDBİR

NAMİQ ŞIXALİYEVİN TƏQDİMATINDA ELMİ SEMİNAR KEÇİRİLİB