05-05-2022
 

FAKÜLTƏDƏ NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR BAŞ TUTDU

04 may 2022-ci il tarixində Kimya fakültəsində Neft kimyası və kimya tex­no­logiyası kafedrasının qiyabi doktorantı Salatın Abdurahmanlının “p-Krezol əsasında polifunksional birləşmələrin sintezi və tədqiqi” mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir. Salatın Abdurahmanlı 2-hidroksiasetofenon və 2-hidroksi-5-metilasetofenon əsasında yeni indoli­den, tiazolidon, hidrazon törəmələrinin sintezi və bu birləşmələrin quruluşlarının NMR spektros­ko­pi­ya­sı­nın müasir imkanlarının köməyi ilə öyrənilməsi haqqında məlumatları auditoriyanın diqqətinə çatdırmışdır. Salatın Abdurahmanlı 2-hidroksi­ase­to­fe­non və 2-hidroksi-5-metilasetofenon törəmələrinin mikroorqanizmlərə qarşı xassə­lə­rinin öyrənilməsi, bundan əlavə alınan birləşmələrin korroziya inhibitoru xassələrinin tədqiqindən də geniş bəhs etmişdir. Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmış, mövzu ətrafında maraqlı müzakirələr həyata keçirilmişdir.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ