12-05-2022
 

PROFESSORUN TƏQDİMATINDA NÖVBƏTİ ELMİ SEMİNAR

11 may 2022-ci il tarixində Kimya fakültəsində «Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası» kafedrasının müdiri, professor Rasim Alosmanovun «Üçölçülü fəza torlu polimerlərin termiki analizi: Ümumi və fərqli cəhətlər» mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir. Rasim Alosmanovun təqdimatında üçölçülü fəza torlu polimerlər, onların nanotexnologiya, biotexnologiya və biotibbi mühəndislik, qida sənayesi, hidrometallurgiya, kataliz, eləcə də tullantı sularının təmizlənməsindəki rolu haqqında qısa məlumat auditoriyanın diqqətinə çatdırılmışdır. Məruzəçi göstərilən tətbiq sahələrində polimerlərin termiki analizinin əhəmiyyətində də ətraflı bəhs etmişdir. O, tərkibində müxtəlif funksional qruplar olan polimerlərin termoqravimetrik analiz, diferensial skanedici kalorimetriya metodları ilə tədqiqini geniş şəkildə izah etmişdir. Rasim Alosmanov termiki analiz zamanı baş verən proseslərin kinetik parametrlərinin hesablanması və ayrılan birləşmələrin müəyyənləşdirilməsinin əhəmiyyətindən də danışmışdır. Sonda tədbir iştirakçılarını maraqlandıran suallar cavablandırılmış, mövzu ətrafında maraqlı müzakirələr həyata keçirilmişdir.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ