12-05-2022
 

TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ ELMİ SEMİNAR

12 may 2022-ci il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətin təşəbbüsü ilə "Ali yağ turşularının metil ve etil efirləri dizel yanacağının komponenti kimi" mövzusunda elmi seminar keçirilmişdir. Elmi seminarda Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedranın II kurs magistrantı Sahilə Hüseynova məruzə etmişdir. Məruzədə dizel mühərrikləri üçün alternativ yanacaq hesab edilən biodizel həm təmiz formada, həm də dizel yanacağı ilə birlikdə müxtəlif nisbətlərdə qarışıq şəklində istifadəsindən, biodizel yanacağının potensial üstünlüklərindən, ölkəmizdə bu istiqamət üzrə hansı işlərin aparılmasından, hal-hazırda dünya iqtisadiyyatında bu mövzunun aktuallığı barəsində məlumat verilmişdir.

Daha sonra Neft kimyası və kimya texnologiyası kafedrasının müdiri İbrahim Məmmədov mövzu barədə əlavələrini qeyd etmiş, tələbələrlə və müəllimlərlə qarşılıqlı müzakirə apardıqdan sonra, seminar sualların cavablandırılması ilə sonlandırılmışdır.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ