17-05-2022
 

ORTA MƏKTƏBDƏ “KİMYA GECƏSİ” KEÇİRİLİB

16 may 2022-ci il tarixində Kimya fakültəsinin pedaqoji təcrübə keçən 4-cü kurs tələbələri  tərəfindən M.Hüseynzadə adına 19 saylı məktəbdə “Kimya gecəsi” keçirilib. Tədbirdə Kimya fakültəsinin “Kimyanın tədrisi metodikası” kafedrasının müdiri Yasin Cəfərov, pedaqoji  təcrübə rəhbəri Esmira Rəsulova, məktəb rəhbərliyi və şagirdlər iştirak ediblər. Tələbələrin rəhbərliyi ilə şagirdlər tərəfindən “Süni vulkan” və ,,Qırmızı qan‘‘ reaksiyalar, kimyaya aid şeir və səhnəciklər nümayiş etdirilib. Tədbirin hazırlanmasında iştirak edən şagirdlərə və tələbələrə sertifikatlar təqdim edilib.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ