11-04-2023
 

ELMƏ GEDƏN YOL

Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzinin Texnologiyaların transferi və innovasiyalar şöbəsinin və BDU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Fizika, Kimya və Mexanika-riyaziyyat fakültələrinin tələbələri və gənc tədqiqatçıları üçün Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Elmə aparan yol” adlı elmi-praktiki seminar keçirilib.

Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar Mərkəzinin direktoru Mais Süleymanov qeyd edib ki, tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd elmi yenilikləri və innovasiyaları tədris prosesinə tətbiq etməklə “təhsil - elm - istehsalat” formatında fəaliyyətin qurulması, tələbələrdə tədqiqatçılıq və peşə fəaliyyəti üçün zəruri olan praktiki bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması, istedadlı tələbələrin seçilməsidir.  

Daha sonra Fizika, Kimya və Mexanika-riyaziyyat fakültələrinin dekanları Bəxtiyar Paşayev, Fuad Kərimli və Ziyatxan Əliyev çıxış edərək belə praktiki seminarların tələbələrin ixtisas üzrə biliklərinin artırılmasında və elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsində əhəmiyyətini vurğulayıblar.

Seminar tələbələrin müxtəlif mövzular üzrə təqdimatları ilə davam edib.

Fizika fakültəsinin tələbələrindən ibarət "FALCON TECH" komandası tərəfindən "Tesla Bobini" vasitəsilə elektrik enerjisinin naqilsiz ötürülməsi, qapalı qablarda su səviyyəsinin hündürlüyünün müəyyən edilməsi və kritik anlarda xəbərdarlıq sisteminin işlədilməsi, Morze əlifbasının köməyi ilə xəbərləşmə sisteminin hazırlanması nəzəri və təcrübi olaraq seminar iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb.

Mexanika-riyaziyyat fakültəsinin “QALUA” və “NYUTON” komandaları verilmiş vaxt ərzində müxtəlif tipli məntiqi məsələlərin həlli üzrə yarış keçiriblər. Müsabiqədə “NYUTON” komandası qalib gəlib.

Kimya fakültəsinin tələbələri “Ovucda partlayış”, “Sehrli çubuq”, “Buqələmun”, “Fildişi pastası”, “Soyuq alov” və “Köpük” adlı müxtəlif kimyəvi reaksiyaları nümayiş etdiriblər.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ