18-04-2023
 

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

17.04.2023-cü il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə "Asılılıq psixologiyası" mövzusunda təlim keçirilmişdir. Dekan müavini Taleh Qəhrəmanov insanların həyatın müəyyən bir dövründə yaşanan emosional zəiflik asılılığın yaratdığı potologiyadan, pis vərdişlərin, sosial şəbəkələr və komputer oyunlarına aludəçiliyin yaratdığı asılılıq hissinin gənclərin şəxsiyyətinə, təhsilinə, ailə-məişət münasibətlərinə, sağlamlığına vurduğu zərərlər, həmçinin bu xəstəliyə düçar olunan insanların cəmiyyətdən tədric olunmaması, patologiyanın əlamətlərini aradan qaldırmaq üçün görülən tədbirlə haqda ətraflı məlumat verib, gənclərə zərərli vərdişlər yarada biləcək hərəkətlərdən uzaq olmağı tövsiyyə etdi. Tədbirdə Kimya fakültəsinin Sabah qruplarının 4-cü kurs tələbəsi Qalibə Səmədzadə bildirdi ki, asılılıq bütün orqanizmi, xüsusən də sinir sistemini zəiflədir, narkotik maddələr, alkoqol beyni stimullaşdırır, insanın şüurunu dəyişdirir və eyforiya epizoduna səbəb olur. Müəyyən müddətdən sonra bu maddələrin istifadəsi insanın sevinc, diqqətsizlik və xoşbəxtlik hisslərini yaradan yeganə seçimə çevrilir. Bu maddələrin istifadəsi problemlərdən xilas olmaq üçün vasitə rolunu oynamağa başlayır, maddə qəbul etmədən hissləriylə mübarizə apara bilmir, cəmiyyətdə müsbət reputasiyası, normal sosial həyatı olan bir adam tez bir zamanda asılılıq uçurumundan düşür. Tədbirdə 4-cü kurs tələbəsi Daşqın Abdulla bəzi gənclərin mənfi xarakterli vərdişlərinin onların sosial və şəxsi həyatına təsiri haqqında məlumat veridi. Tədbirin sonunda narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin, narkomaniyanın törətdiyi faciələri əks etdirən maarifləndirici video carx nümayış olnmuşdur.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ