08-05-2023
 

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

08.05.2023-cü il tarixində Bakı Dövlət Universiteti Kimya fakültəsi Tələbə Elmi Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Analitik kimya kafedrası "Kütlə spektroskopiyası metodu" mövzusunda elmi seminar keçirmişdir. Dekan müavini Taleh Qəhrəmanov, Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri İsa İsayev Tələbə Elmi Cəmiyyətinin elmi fəaliyyətdə tələbələrə rolundan bəhs etmiş, bu cəmiyyətin istedadlı və bacarıqlı tələbələrin üzə çıxarılmasında, elmə bağlı olmalarını nümayiş etdirmələri baxımından mühüm rol oynamasını vurğulamışlar. Həmçinin fakültənin kafedra və elmi tədqiqat laboratoriyalarında tələbələrin elmə yönləndirilməsinə, bacarıqlarının artırılmasına və inkişafına, kimyanın sirlərinin dərindən yiyələnmələrinə TEC-in öz töhfəsini verdiyini də qeyd etmişdilər.

Daha sonra moderator məruzəçi kimi kimya SABAH qrupları 2-ci kurs tələbəsi Eltac Mustafayevi təqdim etmiş və o, kütlə spektroskopiyasının kimyada, geologiyada tətbiqi, yeni izotopların, maddələrin keyfiyyət identifikasiyasında istifadəsi imkanlarından auditoriyaya ətraflı məlumat vermişdir. Kütlə-spektroskopiyasının ən vacib aspektlərindən, bu metodun müxtəlif maddələrin tərkibinin öyrənmək imkanlarından bəhs edilmişdir. Sonda tədbir auditoriyanın suallarının cavablandırılması ilə yekunlaşmışdır.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ