17-05-2023
 

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

Bakı Dövlət Üniversitetinin Kimya fakultəsi “Neft kimyası və kimya texnologiyası” kafedrasının I kurs magistrantı Gülbən Məmmədovanın Tələbə Elmi Cəmiyyətinin (TEC) təşəbbüsü ilə “Propanol-1, propanol-2 və bitki yağı əsasında bioyanacağın alınması” mövzusunda elmi seminarı keçirilmişdir.

Tədbiri giriş sözü ilə açıq elan edən fakültə dekanı Fuad Kərimli iştirakçıları salamlamış, TEC-in gördüyü işlər, müsbət addımları və qarşıda duran məsələlər haqqında ətraflı məlumat vermişdir. Eləcə də fakültə dekanı gələcəkdə kafedralar üzrə belə tədbirlərin keçirilməsinə gəncləri səsləmiş və bu işdə dəstək olacağını bildirmişdir.

Daha sonra dekan müavini Taleh Qəhramanov gənclərin TEC-də fəaliyyətini yüksək dəyərləndirmiş və gənclərə fakültədə lazımi şəraitin yaradıldığını bildirmişdir.

Gülbən Məmmədova çıxışında ölkəmizin enerji potensialı haqqında tələbələri maarifləndirmiş, eyni zamanda propanol-1, propanol-2 və texniki pambıq yağı əsasında bioyanacağın alınması, eləcə də tətbiqi istiqamətləri ilə əlaqədar görülən işlərdən bəhs etmişdir.

Sonda “Neft kimyası və Kimya texnologiyası” kafedrasının müdiri İbrahim Məmmədov mövzu barədə əlavələrini qeyd etmiş, tədbirin təşkilatçıları elmi işlər üzrə dekan müavini Farid Nağıyevə, TEC sədr müavini Zenfira Hüseynzadəyə, eləcə də iştirakçılara minnətdarlığını bildirmişdir.

Tələbələrlə qarşılıqlı müzakirədən sonra seminar sualların cavablandırılması ilə yekunlaşdırılmışdır.

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ