22-05-2023
 

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

Kimya fakültəsi Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) təşəbbüsü ilə "Heydər Əliyevin milli mənəvi dəyərlərə qayğısı" adlı tədbir keçirilmişdir. Kimya fakültəsinin dekan müavini Taleh Qəhramanov Müasir Azərbaycan Dövlətinin memarı və qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin böyük xilaskarlıq rolundan, milli dövlətçiliyin gücləndirilməsi, gənclər arasında vətənpərvərlik ruhunun gücləndirməsi istiqamətində apardığı islahatlardan, azərbaycançılıq ideologiyası, ana dilimizin cəmiyyətdəki nüfuzunun artırılması istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasətdən, azərbaycan dili və ədəbiyyatının, mədəniyyətinin inkişafına verdiyi əvəzolunmaz töhfələr barədə danışıb. O bildirdi ki, Azərbaycan gənclərinin vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə edilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasının mühim istiqamətini təşkil edirdi və bu ideologiyadan bəhrələnən gənclər müzəffəz Ali Baş komandanın rəhbərliyi 44 günlük “Vətən müharibəsi”-də qəhrəmanlıq dastanı yazdı. Tədbirdə Kimya fakültəsi II kurs tələbəsi Mehriban Ağabəyli Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində Azərbaycanda dövlət quruculuğunun, iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin, bir sözlə həyatın ən müxtəlif sahələrində böyük nailiyyətlərindən, xalqın milli-mənəvi sərvətlərinin qorunub saxlanması və inkişafı üçün hüquqi bazanı yaradılmasındakı xidmətlərindən bəhs etmişdir. Fakültənin I kurs tələbəsi Səbuhi Haqverdiyev bildirmişdir ki, Ulu Öndər hakimiyyətdə olduğu bütün dövrlərdə xalqın mədəniyyətinin inkişafını həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Ümumilli lider yaxşı bilirdi ki, milli dövlətçilik dəyərlərinin əsasını milli-mənəvi dəyərlərə sağlam düşüncəli münasibət təşkil edir. Sabahkı uğurlara yeganə təminat isə sağlam cəmiyyət quruculuğuna diqqət artırmaq, köklü mənəvi dəyərləri yeni nəslə və bütün cəmiyyətə daha dərindən və əzmlə aşılamaqdır. Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir dövrün əsasını qoydu, mədəniyyətimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi beynəlxalq aləmdə tanındı. Kimya fakültəsinin I kurs tələbəsi Nailə Tağıyevanın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin milli mənəvi dəyərləmizə göstərdiyi qayğıya həsr edilmiş videoçarx nümayiş etdirilib.  

Digər yazılar

TÜRKİYƏNİN EGE UNİVERSİTETİ İLƏ ONLİNE GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

BURAXILIŞ İŞLƏRİN MÜDAFİƏSİNƏ START VERİLDİ

BDU-DA YAZ İMTAHAN SESSİYASI BAŞLAYIB

HEYDƏR ƏLİYEVİN MİLLİ MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRƏ QAYĞISI

HEYDƏR ƏLİYEVİN TƏHSİL QURUCULUĞUNDA ROLU

“DÖVLƏTÇİLİK TARİXİMİZDƏ CÜMHURİYYƏTİN YERİ“

GÜLBƏN MƏMMƏDOVANIN ELMİ SEMİNARI KEÇİRİLDİ

"KÜTLƏ SPEKTROSKOPİYASI METODU" MÖVZUSUNDA ELMİ SEMİNAR

BU GÜN AKADEMİK RƏFİQƏ XANIM ƏLİYEVANIN ANIM GÜNÜDÜR

"KİMYA VƏ KİMYA TEXNOLOGİYASI" ADLI ELMİ KONFRANS

“KİMYA GECƏSİ” ADLI TƏDBİR KEÇİRİLİB

"İLKİN MOTİVASİYA" ADLI TƏLİM KEÇİRİLİB

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANIN NEFT STRATEGİYASI

"ASILILIQ PSİXOLOGİYASI" MÖVZUSUNDA TƏLİM

"XARİCİ DİLİN ÖYRƏNİLMƏ METODLARI" ADLI TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ FƏXRİ XİYABANDA

ELMƏ GEDƏN YOL

"KİMYA - HƏYATIMIZIN PARÇASI" MÖVZUSUNDA TƏDBİR

TƏLƏBƏLƏRİMİZ HEYDƏR ƏLİYEV MƏRKƏZİNDƏ

APREL DÖYÜŞLƏRİNİN 7-Cİ İLDÖNÜMÜ