Kimya fakültəsinin doktorantı “Bakı Su Həftəsi”ndə