• Üzvi kimya
  • Neft kimyası
  • YMB kimyası
  • Ümumi və qeyri-üzvi kimya
  • Fiziki kimya
  • Analitik kimya
  • Kimyanın tədrisi metodikası