•  Üzvi kimya, Neft kimyası

  • Yüksək molekullu birləşmələr kimyası, Analitik kimya

  •  Qeyri-üzvi kimya, Fiziki kimya, Kimyanın tədrisi metodikası